KOD w 2022 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
28787
post-template-default,single,single-post,postid-28787,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

KOD w 2022

Mija kolejny  – 7 rok działalności naszego stowarzyszenia. Kolejny trudny rok, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a na teren naszego kraju przybyły miliony uchodźców z Ukrainy.

 

Rok zaczął się i kończy pod znakiem czerwonej ekierki – symbolu inicjatywy Wolna Szkoła. To Sieć Organizacji Społecznych i ruchów oddolnych, które sprzymierzyły się przeciwko Lex Czarnek – nowelizacji ustawy oświatowej, ograniczającej prawa uczniów, rodziców i nauczycieli, a wzmacniającej prawa kuratorów. Po kampaniach informacyjnych i protestacyjnych, w których KOD brał udział jako współorganizator, uchwalona ustawa została zawetowana przez prezydenta. Wróciła w nowej odsłonie jesienią, ale po kolejnych akcjach i protestach, również spotkała się wetem.

Katowice, styczeń, akcja 3 Tezy fot. za KOD Śląskie WIĘCEJ

 

W lutym wybuchła wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała naszych sąsiadów, miliony uchodźczyń i uchodźców przekroczyło nasze granice. Wszystkie regiony KOD włączyły się do wspólnej pomocy wolontariuszy i wolontariuszek – na przejściach granicznych, w punktach recepcyjnych, zaimprowizowanych noclegowniach i ośrodkach dla uchodźców. Do dziś wiele grup nadal organizuje różne formy pomocy dla potrzebujących na terenach Polski, jak i Ukrainy.

Lublin, listopad, transport darów dla uchodźców wewnętrznych w Ukrainie, fot. za KOD Lubelskie  WIĘCEJ

 

Przez cały rok wspieraliśmy organizacyjnie Ukraińców w akcjach antywojennych i protestacyjnych w całej Polsce.
Coroczne śpiewanie Ody do Radości zmieniło się w solidarnościową akcję Ukraina w UE pod patronatem ambasadora Andrija Deszczyci.
Kilkadziesiąt manifestacji w Warszawie odbyło się dzięki wsparciu KOD.

Warszawa, fot. Jacek Wiśniewski

 

Przyszły rok będzie rokiem wyborczym. Nadchodzące wybory będą bardzo trudne, nie mamy pewności, czy nie zaistnieją podczas nich nieprawidłowości w procesie głosowania i liczenia głosów. Dlatego rozbudowany został system informatyczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów (OKW) tak by ułatwić i lepiej skoordynować pracę obserwatorów oraz zbieranie danych z komisji.  Równocześnie zaprosiliśmy wszystkie partie prodemokratyczne do współpracy w projekcie OKW koordynowanym przez KOD.
Link do rejestracji obserwatorów OKW

 

Porozumienie w sprawie Obywatelskiej Kontroli Wyborów zostało podpisane 3 czerwca w Senacie RP przez Komitet Obrony Demokracji oraz: Platformę Obywatelską, Polskę 2050 Szymona Hołowni, Nową Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe, Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski, Partię Zieloni, Razem, Nowoczesną, Polską Partię Socjalistyczną, Inicjatywę Polską i Unię Europejskich Demokratów.
Porozumienie podpisali Donald Tusk, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty, Urszula Pasławska, Jacek Karnowski, Wojciech Kubalewski, Joanna Kotkowska-Pyzel, Witold Zembaczyński, Wojciech Konieczny, Barbara Nowacka, Elżbieta Bińczycka oraz Kuba Karyś w imieniu KOD.

Senat RP, podpisanie Porozumienia w sprawie OKW, fot. Magdalena Bielska WIĘCEJ

Nowy system informatyczny raportowania i zliczania głosów został przetestowany we wrześniu podczas uzupełniających wyborów prezydenta Rudy Śląskiej. Zebrane i przekazane przez obserwatorów wyniki pokryły się z oficjalnymi danymi Państwowej Komisji Wyborczej.

 

2022 był dla KOD rokiem wyborczym – dobiegły końca kadencje dotychczasowych władz. Wiosną zaczęła się seria wyborów organów i delegatów oddziałów regionalnych stowarzyszenia, ostatnie odbyły się w październiku. We wrześniu Krajowy Zjazd Delegatów wybrał nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński.

Falenty, Krajowy Zjazd Delegatów, fot. Tadeusz Wróblewski WIĘCEJ

 

Ruszył projekt manifestacje.pl LINK, na który uzyskaliśmy grant z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy z funduszy EOG. Dzięki niemu dzielimy się naszym doświadczeniem w organizowaniu akcji, protestów, zgromadzeń z innymi osobami i grupami, zwłaszcza z mniejszych miejscowości.

 

Dla uczczenia 25 rocznicy uchwalenia Konstytucji RP w kilku miastach odbyły się festyny, przypominaliśmy o wartościach konstytucyjnych oraz zachęcaliśmy do udziału w kontroli wyborów podczas plenerowych imprez organizacji pozarządowych. Mogliśmy wysłuchać wielu ciekawych gości, zaproszonych do cyklu debat Konstytucja25. WIĘCEJ 

Kielce, II Marsz Równości, fot. Dagmara Głodowicz

 

Pod koniec sierpnia KOD uczestniczył w Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Zachęcaliśmy młodzież do przystąpienia do Obywatelskiej Kontroli Wyborów, odbył się warsztat z organizacji manifestacji.

Olsztyn, stoisko KOD na Campusie Polska Przyszłości, fot. Andrzej Szramka WIĘCEJ

 

6 października Senat RP wybrał na czteroletnią kadencję 30 ławników Sądu Najwyższego. 26 osób to kandydatury zgłoszone przez KOD.

 

Kolejny rok, co miesiąc, w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach wspieraliśmy niezależnych sędziów. Akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia każdego 18. dnia miesiąca – Dnia Solidarności z represjonowanymi Sędziami, nie zakończy się dopóki szykanowani będą sędziowie i prokuratorzy, stojący na straży praworządności.
29 listopada uchylono zawieszenie sędziego Igora Tulei, nadal do orzekania nie wrócili sędziowie Piotr Gąciarek i Maciej Ferek.

Białystok, fot. Barbara Lipska

 

Kontynuujemy projekt neokrs.plLINK . Internetowa wyszukiwarka z bazą danych wszystkich wadliwie powołanych sędziów i asesorów zawiera już 2465 osoby orzekające w sądach 283 polskich miast.

 

Sieciujemy się – współpracujemy, wymieniamy doświadczeniami z wieloma organizacjami pozarządowymi i ruchami społecznymi w ramach różnych projektów. Pracujemy w ramach Porozumienia dla Praworządności. W listopadzie przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Będziemy mieć jeszcze szerszy dostęp do informacji, materiałów i szkoleń. Razem możemy więcej.

 

Wspieraliśmy jak co rok działania w sprawach lokalnych, inicjatywach samorządowych, braliśmy udział we współorganizacji Marszy Równości w kilku miastach, działacze i działaczki KOD byli także aktywni we wsparciu uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Organizowaliśmy panele edukacyjne i dyskusyjne, warsztaty szkoleniowe, debaty, byliśmy obecni na ulicach w Punktach Informacyjnych KOD.


Gdańsk, wykład III semestru Akademii Społeczeństwa Otwartego, fot. za KOD Pomorze

 

Dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w naszych akcjach – koderom i koderkom, sympatykom naszego ruchu i wszystkim zaangażowanym w obronę demokracji, wszystkim, którzy wspierają nas swoją pracą i doświadczeniem.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas finansowo.

To dzięki wam dokonują się zmiany!
Działajmy razem kolejny rok.