9. Krajowy Zjazd Delegatów KOD 24-26.09.2021 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
24537
page-template-default,page,page-id-24537,page-child,parent-pageid-11260,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

9. Krajowy Zjazd Delegatów KOD 24-26.09.2021

Na podstawie § 26 ust. 4 Statutu Komitetu Obrony Demokracji, Zarząd Główny zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów w terminie 24-26 września 2021 r. Ze względu na panujący nadal w Polsce stan zagrożenia epidemicznego Zarząd Główny zdecydował o przeprowadzeniu zjazdu w sposób hybrydowy, co oznacza, że udział w zjeździe można wziąć poprzez obecność w miejscu zjazdu lub zdalnie, za pośrednictwem platformy internetowej http://posiedzenia.pl.
9. Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w ośrodku konferencyjnym „4 Żywioły” w Falentach k. Warszawy, przy al. Hrabskiej 4, 05-090 Raszyn-Falenty.

Początek zjazdu zaplanowany jest na 24 września 2021 r. na godz. 16:00. W przypadku braku kworum w tym terminie, drugi termin zjazdu wyznaczono na godz. 17:00 tego samego dnia. Zgodnie z § 26 ust. 6 Statutu, otwarcie zjazdu w drugim terminie nie wymaga kworum.


Porządek obrad

Na podstawie § 31 ust. 1 Statutu Zarząd Główny proponuje następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie kworum przez przedstawiciela Zarządu Głównego
2. Przyjęcie regulaminu obrad
3. Wybór prezydium Zjazdu
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór komisji Zjazdu
6. Sprawozdanie Rady Regionów.
7. Złożenie sprawozdania i wniosków z kontroli Przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej:
…a.a) szczegółowe omówienie sprawozdania finansowego za 2019 rok;
…a.b) podjęcie uchwały ws. zaksięgowania niezgodności pomiędzy BO 2020r a BZ 2019;
…a.c) przedstawienie sprawozdania GKR za okres od X 2020r – IX 2021r;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania GKR.
9. Wybory uzupełniające do Głównej Komisji Rewizyjnej.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy ZG KOD w okresie 10.2020-09.2021.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie planu pracy ZG KOD na rok 2022.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia KOD na rok 2022.
14. Wystąpienie programowe przewodniczącego ZG KOD
15. Dyskusja na temat zmian w statucie Stowarzyszenia
16. Przyjęcie uchwał
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad

Ponieważ Zjazd jest zwoływany jako zwyczajny, porządek obrad może być zmodyfikowany przez Zjazd na wniosek każdego delegata.


Przebieg obrad

Wszystkie głosowania będą przeprowadzone elektronicznie na platformie posiedzenia.pl, bez względu na to, czy delegat weźmie udział w Zjeździe na miejscu, czy zdalnie. W związku z tym nie zostanie wyłoniona komisja skrutacyjna. Lista obecności delegatów i kworum ustalana będzie na podstawie liczby osób zalogowanych do systemu, a nie liczby osób obecnych w sali zjazdu. Informacje techniczne podano w załączniku do niniejszej korespondencji (Zalacznik_3_Instrukcja_obslugi_systemu)

Transmisja będzie prowadzona przez platformę Facebook na grupie Delegaci, o ile Delegaci podczas zjazdu nie zdecydują inaczej.

> Udział w sali obrad

Jeśli będą Państwo uczestniczyli w sali obrad:

  • Prosimy wyposażyć się w laptop, tablet lub smartfon i zalogowanie się na platformę posiedzenia.pl.
  • Zgłoszenia do głosu będą przyjmowane poprzez platformę posiedzenia.pl.
  • Dyskusja będzie prowadzona bezpośrednio poprzez korzystanie z mikrofonu w sali

> Udział zdalny

Jeśli planują Państwo uczestnictwo zdalne:

  • Prosimy korzystać z laptopa lub komputera stacjonarnego lub z dwóch mniejszych urządzeń. Jeden smartfon lub tablet nie wystarczy do sprawnego uczestnictwa zdalnie w zjeździe.
  • Zgłoszenia do głosu będą przyjmowane poprzez platformę posiedzenia.pl.
  • Dyskusja będzie prowadzona przez Microsoft Teams. Prosimy o zalogowanie się do Microsoft Teams poprzez konto mailowe w domenie ruchkod.pl.
  • Prosimy o zaopatrzenie się w słuchawki lub zestaw słuchawkowy, w celu zminimalizowania zjawiska echo.

Wsparcie techniczne

W przypadku zgubienia hasła do platformy należy odzyskać je samodzielnie poprzez guzik “zapomniałem hasła” na https://posiedzenia.pl/admin/

Osoby nieposiadające konta na platformie posiedzenia.pl lub konta mailowego w domenie ruchkod.pl proszone są o kontakt telefoniczny z Maciejem Dudkiem: tel. 604 060 297. Prośby o reset hasła do maila proszę wysyłać na adres: [email protected].


Szkolenia techniczne z obsługi / logowania do systemu odbędą się:
10.09 g.17:00 na Microsoft Teams: https://tinyurl.com/kzd-09-2021
17.09 g.17:00 na Microsoft Teams: https://tinyurl.com/kzd-09-2021


Uchwały programowe i statutowe
Projekty uchwał prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected].
Przesłane elektronicznie projekty uchwał będą dostępne na stronie https://ruchkod.pl/KZD2021.