Główny Sąd Koleżeński - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
12915
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12915,page-child,parent-pageid-63,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Główny Sąd Koleżeński

Główny Sąd Koleżeński

CZŁONKOWIE:

Beata Pawlik – Przewodniczaca
Halina Kantor – Vice przewodnicząca
Piotr Kuropatwiński – Sekretarz
Stanisław Dembowski
Anna Kowalczyk-Derlęga
Danuta Kasperska
Bożena Sołtysik

ZOBACZ TEŻ:

ZARZĄD GŁÓWNYZARZĄD GŁÓWNY GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNAGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA REGIONALNE ODDZIAŁY KODREGIONALNE ODDZIAŁY KOD

Kompetencje:

STATUT: § 42.

1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje:

a) odwołania od orzeczeń regionalnych sądów koleżeńskich,
b) sprawy przekazane mu do rozpatrzenia przez regionalne sądy koleżeńskie,
a) sprawy przekazane mu do rozpatrzenia przez Zarząd Główny.

2. Główny Sąd Koleżeński może nałożyć następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 3 lat,
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

3. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem Główny Sąd Koleżeński przesyła zainteresowanemu w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej.

4. Główny Sąd Koleżeński może uchylić orzeczenie regionalnego sądu koleżeńskiego.

5. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

6. W przypadku, gdy orzeczenie utrzymuje lub nakłada karę, jego odpis Główny Sąd Koleżeński przedkłada do wykonania Zarządowi Głównemu.

KOD łączy, nie dzielidołącz do nas!