Główny Sąd Koleżeński - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
12915
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12915,page-child,parent-pageid-63,eltd-cpt-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.4, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Główny Sąd Koleżeński

Główny Sąd Koleżeński

CZŁONKOWIE:

Beata Pawlik – Przewodniczaca
Halina Kantor – Vice przewodnicząca
Piotr Kuropatwiński – Sekretarz
Stanisław Dembowski
Anna Kowalczyk-Derlęga
Danuta Kasperska
Bożena Sołtysik

ZOBACZ TEŻ:

ZARZĄD GŁÓWNYZARZĄD GŁÓWNY GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNAGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA REGIONALNE ODDZIAŁY KODREGIONALNE ODDZIAŁY KOD

Kompetencje:

STATUT: § 42.

1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje:

a) odwołania od orzeczeń regionalnych sądów koleżeńskich,
b) sprawy przekazane mu do rozpatrzenia przez regionalne sądy koleżeńskie,
a) sprawy przekazane mu do rozpatrzenia przez Zarząd Główny.

2. Główny Sąd Koleżeński może nałożyć następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 3 lat,
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

3. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem Główny Sąd Koleżeński przesyła zainteresowanemu w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej.

4. Główny Sąd Koleżeński może uchylić orzeczenie regionalnego sądu koleżeńskiego.

5. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

6. W przypadku, gdy orzeczenie utrzymuje lub nakłada karę, jego odpis Główny Sąd Koleżeński przedkłada do wykonania Zarządowi Głównemu.

27.01.2023 r – Nowy Regulamin GSK


13.03.2019 Zmiany w Regulaminie GSK i RSK

Główny Sąd Koleżeński działając na podstawie § 41 ust. 3 Statutu stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie, uchwałą nr 1.2019 z dnia 13.03.2019 wprowadził zmiany Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego i Regionalnych Sądów Koleżeńskich stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”, ustalonego uchwałą nr 2/2017 z 11 lipca 2017 roku.

Uchwała nr 1/2019 Głównego Sądu Koleżeńskiego z 13 marca 2019 roku


 

4.03.2018 Wniosek o wykładnię prawa

Regionalny Sąd Koleżeński SKOD regionu lubelskiego zwrócił się do Głównego Sądu Koleżeńskiego na podstawie par. 42pkt 2 o dokonanie obowiązującej wszystkie regionalne sądy koleżeńskie wykładni prawa w postaci regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi SKOD.
Uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy jest możliwe rozpoznawanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed sądem koleżeńskim złożonego przez członka stowarzyszenia w czasie, gdy nie był znany regulamin postępowania przed sadami koleżeńskimi SKOD ?
    Jak należy postąpić w takim przypadku: czy wszcząć postępowanie i orzec merytorycznie czy też umorzyć postępowanie ?
  2. Czy jest możliwe rozpoznawanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed sądem koleżeńskim złożonego przez członka s towarzyszenia w czasie, gdy był członkiem stowarzyszenia, zaś w dacie orzekania nie jest już członkiem stowarzyszenia?
  3. Od jakiej daty należy liczyć początek obowiązywania regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi SKOD ?
  4. Czy regionalne sądy koleżeńskie wybrane podczas walnych regionalnych zebrań członków stowarzyszenia –miały podstawy do prowadzenia postępowań przed powstaniem regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi ?
  5. Czy wnioski złożone do regionalnych sądów koleżeńskich przed dniem wejścia w życie regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi należy potwierdzać lub składać ponownie ?

Uzasadnienie: Do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego w regionie lubelskim SKOD w lutym, marcu i kwietniu 2017r. wpływały wnioski członków stowarzyszenia o ukaranie innych członków stowarzyszenia. W tym czasie nie obowiązywał regulamin postępowania przed regionalnymi sądami koleżeńskimi SKOD. Wnioskodawcy we wrześniu 2017r. wystąpili ze stowarzyszenia. Jednak w grudniu 2017r. zwrócili się o prowadzenie postępowania przed sądem dyscyplinarnym, argumentując, że w chwili składania wniosków byli do tego uprawnieni z mocy statutu KOD. Tym samym proszę o uznanie, że dokonanie wykładni prawa przez Główny Sąd Koleżeński SKOD jest konieczne.

W imieniu SK Lubelskie
Krzysztof Urbański
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Lubelskie

 

Główny Sąd Koleżeński rozpatrzył wniosek w dniu 4 marca 2018:
Uchwała nr 1/2018 Głównego Sądu Koleżeńskiego z 4 marca 2018 roku

 


11.07.2017 Uzupełnienie składu GSK KOD, uchwalenie regulaminu RSDK-GSK

W poniedziałek, 10 lipca, Główny Sąd Koleżeński uzupełnił skład, w miejsce Tatiany Sawickiej do składu dołączyła Joanna Roqueblave.
Działając już w pełnym składzie przyjęto, bez głosów przeciwko lub wstrzymujących się, regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego i regionalnych sądów koleżeńskich.
Dyspozycja par. 41 ust. 2 Statutu została więc wykonana.
Zgodnie z treścią art. 74-75 Regulaminu, wchodzi on w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie www.ruchkod.pl.

 

Regulamin RSDK-GSK (11-07-2017)

KOD łączy, nie dzielidołącz do nas!