Zarząd KOD-u podał harmonogram wyborów regionalnych i zjazdu krajowego - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
10694
post-template-default,single,single-post,postid-10694,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Zarząd KOD-u podał harmonogram wyborów regionalnych i zjazdu krajowego

Zarząd KOD-u w porozumieniu z pełnomocnikami regionalnymi ogłosił harmonogram wyborów do władz Stowarzyszenia: 8.01 Katowice, 14.01 Szczecin i Olsztyn, 15.01 Zielona Góra, 21.01 Poznań, Białystok i Kielce, 22.01 Kraków i Toruń, 28.01 Warszawa i Opole, 4.02 Rzeszów, Gdańsk i Wrocław, 5.02 Lublin i Łódź.
Przewidujemy, że krajowy zjazd delegatów odbędzie się w dniach 4 i 5 marca 2017 roku.
Przeprowadzenie walnych zebrań, których jednym z elementów jest wybranie nowych władz, pozwoli na zakończenie procesu organizacji Stowarzyszenia zgodnie z nowym statutem. Dla zachowania wszystkich wymogów formalnych, informacje o walnym, do członków którzy w deklaracji wskazali tylko tradycyjny adres pocztowy, powinny zostać wysłane listownie na ok. 35 dni przed terminem walnego (biorąc pod uwagę termin wysyłki, 14-dniowy czas na odebranie listu poleconego oraz fakt, że list musi zostać skutecznie dostarczony do członka na minimum 14 dni przed walnym). W tej sytuacji większość walnych regionalnych musiałaby odbywać się w okresie przedświątecznym. Stąd nasza decyzja o rozpoczęciu cyklu walnych regionalnych w połowie stycznia 2017 roku.
UCHWAŁA nr ZG/2016/11/15/1
Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia kalendarza Regionalnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia oraz Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.
Na podstawie § 36 pkt 2 w zw. z § 18 ust. 3 i § 26 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Zarząd Główny postanawia, co następuje:
§ 1
Ustala się terminy Regionalnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia w celu wyboru pierwszych władz w terenowych jednostkach organizacyjnych powołanych zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia:
1) 08 stycznia 2017 r. – region śląski,
2) 14 stycznia 2017 r. – region zachodniopomorski,
3) 14 stycznia 2017 r. – region warmińsko-mazurski,
4) 15 stycznia 2017 r.– region lubuski,
5) 21 stycznia 2017 r. – region wielkopolski,
6) 21 stycznia 2017 r. – region podlaski,
7) 21 stycznia 2017 r. – region świętokrzyski,
8) 22 stycznia 2017 r. – region małopolski,
9) 22 stycznia 2017 r. – region kujawsko-pomorski,
10) 28 stycznia 2017 r. – region mazowiecki,
11) 28 stycznia 2017 r. – region opolski,
12) 04 lutego 2017 r. – region podkarpacki,
13) 04 lutego 2017 r. – region pomorski,
14) 04 lutego 2017 r. – region dolnośląski,
15) 05 lutego 2017 r. – region lubelski,
16) 05 lutego 2017 r. – region łódzki.
§ 2
Zwołanie Zebrań, o których mowa w § 1 nastąpi na podstawie odrębnych uchwał Zarządu Głównego, na zasadach i w terminach określonych w§ 18 ust. 3 i § 45 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia.
§ 3
Ustala się termin Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia na dzień 4-5 marca 2017 r .
§ 4
Zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na zasadach i w terminie określonych w § 26 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny:
(-) Piotr Chabora, (-) Magdalena Filiks, (-) Mateusz Kijowski, (-) Krzysztof Król,
(-) Małgorzata Lech-Krawczyk, (-) Jarosław Marciniak, (-) Radomir Szumełda