Zarząd KOD-u o utworzeniu Regionalnych Oddziałów Stowarzyszenia KOD - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
10713
post-template-default,single,single-post,postid-10713,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Zarząd KOD-u o utworzeniu Regionalnych Oddziałów Stowarzyszenia KOD

W związku z ogłoszeniem terminów walnych zebrań członków Stowarzyszenia w regionach Zarząd KOD-u podjął uchwałę potwierdzającą ważność wymienionych w niej uchwał , a tym samym skuteczność utworzenia Regionalnych Oddziałów Stowarzyszenia KOD.
Uchwała ZG/2016/11/17/1
z dnia 17 listopada  2016 roku
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
w sprawie obowiązywania uchwał o utworzeniu terenowych jednostek organizacyjnych
Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, potwierdza niniejszym skuteczność wskazanych poniżej uchwał, podjętych przez Zarząd Główny tego Stowarzyszenia w datach wskazanych poniżej:
1) 26 lipca 2016 roku:
– Uchwała ZG/2016/07/26/3 tworząca Mazowiecki Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała ZG/2016/07/26/4 tworząca Pomorski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała ZG/2016/07/26/5 tworząca Małopolski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała ZG/2016/07/26/6 tworząca Podkarpacki Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała ZG/2016/07/26/7 tworząca Śląski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
2) 9 sierpnia 2016 roku:
– Uchwała ZG/2016/08/09/1 tworząca Kujawsko-Pomorski  Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała ZG/2016/08/09/2 tworząca Podlaski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała ZG/2016/08/09/3 tworząca Wielkopolski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała ZG/2016/08/09/4 tworząca Łódzki Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała  ZG/2016/08/09/5 tworząca Lubuski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała  ZG/2016/08/09/6 tworząca Dolnośląski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała  ZG/2016/08/09/7 tworząca Świętokrzyski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała  ZG/2016/08/09/8 tworząca Zachodniopomorski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała  ZG/2016/08/09/9 tworząca Opolski Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała ZG/2016/08/09/10 tworząca Lubelski  Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
– Uchwała ZG/2016/08/09/11 tworząca Warmińsko-Mazurski  Regionalny Oddział Stowarzyszenia;
UZASADNIENIE
Uchwały wskazane w petitum niniejszej uchwały podjęte zostały przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji (dalej KOD) w dniach i za numerami tam wskazanymi. Uchwały nie zostały zaskarżone, ani nie zaistniały żadne inne przesłanki, skutkujące ich uchyleniem. W okresie pomiędzy podjęciem ww. uchwał, a dniem podjęcia niniejszej uchwały dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia KOD, które zostały prawomocnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 października 2016 r. Potwierdzona zatem została prawna możliwość tworzenia oddziałów regionalnych Stowarzyszenia KOD. Skoro tak, nie ma potrzeby podejmowania nowych uchwał o utworzeniu oddziałów regionalnych, bowiem uchwały tej treści zostały już podjęte przez Zarząd Główny Stowarzyszenia KOD w datach i za numerami wskazanymi w petitum niniejszej uchwały. Tym samym wystarczające staje się podjęcie jedynie niniejszej uchwały, określającej wyłącznie datę powstania oddziałów regionalnych Stowarzyszenia KOD, odpowiadającą dacie wspomnianego wyżej postanowienia Sądu  Rejonowego dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, wydanego w dniu 4 października 2016 r., za sygn. WA.XII NS-REJ.KRS/66302/16/592.
Zarząd Główny:
(-) Piotr Chabora, (-) Magdalena Filiks, (-) Mateusz Kijowski, (-) Krzysztof Król, (-) Małgorzata Lech-Krawczyk,       (-) Jarosław Marciniak, (-) Radomir Szumełda