Informacje na temat aktualnych prac Zarządu Głównego KOD-u - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
10723
post-template-default,single,single-post,postid-10723,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Informacje na temat aktualnych prac Zarządu Głównego KOD-u

Szanowne Koderki, Szanowni Koderzy,
przedstawiamy informację na temat aktualnych prac Zarządu Głównego KOD-u. Począwszy od dziś, informacje takie pojawiać się będą na stronie www.ruchkod.pl cyklicznie, raz w miesiącu. Jak dotychczas, na bieżąco, publikowane będą komunikaty, oświadczenia i inne ważne decyzje Zarządu.
1/ Pracujemy nad procedurą organizacji imprez krajowych i budowaniem zespołu do spraw tworzenia centralnych imprez.
2/ Wspólnie z działem finansowym i biurem rachunkowym opracowujemy procedury finansowe, które mają ułatwić pracę nam wszystkim, w szczególności grupom regionalnym i lokalnym oraz zasady przygotowywania wyjazdów oficjalnych delegacji.
3/ Organizujemy pracę biura zarządu. Tworzymy sekretariat biura zarządu.
4/ Tworzymy zasady zatwierdzania kampanii ogólnopolskich i regionalnych, opiniowania ich scenariuszy, projektów i kosztorysów. Ma to umożliwić wymianę doświadczeń oraz korzystanie ze sprawdzonych pomysłów, schematów działania oraz zasad.
5/ Przygotowujemy newsletter wewnętrzny dla członków Stowarzyszenia. Będzie on informował o wszystkich wydarzeniach realizowanych w kraju oraz zagranicą.
6/ Przygotowujemy procedurę opracowywania i udostępniania uchwał ZG. W odpowiedzi na liczne pytania z przyjemnością informujemy, że wkrótce zakończymy pracę nad katalogiem wszystkich protokołów, uchwał i decyzji Zarządu od początku marca, czyli od momentu powstania Stowarzyszenia.
7/ Przygotowujemy procedurę przyjmowania i odpowiadania na prośby, skargi, interwencje tak pojedynczych członków Stowarzyszenia KOD jak i grup.
8/ Namiot przed KPRM chcemy zamienić na przyczepę campingową. Trwają ustalenia techniczne w tej sprawie, a także proces pozyskiwania niezbędnych zgód, w tym na zajęcie pasa drogowego. Za działania te odpowiada Piotr Wieczorek i Marek Skórka.
9/Zarząd KOD-u w porozumieniu z pełnomocnikami regionalnymi ogłosił harmonogram wyborów do władz Stowarzyszenia: 8.01 Katowice, 14.01 Szczecin i Olsztyn, 15.01 Zielona Góra, 21.01 Poznań, Białystok i Kielce, 22.01 Kraków i Toruń, 28.01 Warszawa i Opole, 4.02 Rzeszów, Gdańsk i Wrocław, 5.02 Lublin i Łódź.
Przewidujemy, że krajowy zjazd delegatów odbędzie się w dniach 4 i 5 marca 2017 roku.
Przeprowadzenie walnych zebrań, których jednym z elementów jest wybranie nowych władz, pozwoli na zakończenie procesu organizacji Stowarzyszenia zgodnie z nowym statutem. Dla zachowania wszystkich wymogów formalnych, informacje o walnym, do członków którzy w deklaracji wskazali tylko tradycyjny adres pocztowy, powinny zostać wysłane listownie na ok. 35 dni przed terminem walnego (biorąc pod uwagę termin wysyłki, 14-dniowy czas na odebranie listu poleconego oraz fakt, że list musi zostać skutecznie dostarczony do członka na minimum 14 dni przed walnym). W tej sytuacji większość walnych regionalnych musiałaby odbywać się w okresie przedświątecznym. Stąd nasza decyzja o rozpoczęciu cyklu walnych regionalnych w połowie stycznia 2017 roku.
10/ ZG podjął uchwałę nr ZG/2016/11/17/1 z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie obowiązywania uchwał o utworzeniu terenowych jednostek organizacyjnych.
W związku z ogłoszeniem terminów walnych zebrań członków Stowarzyszenia w regionach uchwała ta potwierdza ważność wymienionych w niej uchwał , a tym samym skuteczność utworzenia Regionalnych Oddziałów Stowarzyszenia KOD.
Zarząd Główny Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”