Wolne sądy, wolni ludzie - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
14212
post-template-default,single,single-post,postid-14212,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Wolne sądy, wolni ludzie

Dnia 11 października 2017r. Iustitia Oddział Gdański, Pomorska Izba Adwokacka i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zorganizowały drugie otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych na temat przyszłości polskiego sądownictwa i trójpodziału władzy, pod hasłem: „Wolne sądy, wolni ludzie”. Tym razem rozmowy odbyły się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, znajdującej się w dzielnicy Suchanino. Wzięli w nich udział głównie działacze Komitetu Obrony Demokracji Regionu Pomorskiego.

Organizatorzy spotkania wskazali niepokojącą możliwość, iż obecny patologiczny stan praworządności w Polsce, wynikający z niekonstytucyjności nowych ustaw rządowych, utrzyma się jeszcze przez wiele lat. Powrót do poprzedniego stanu ich zdaniem jest niemożliwy, jednakże w obecnej sytuacji dostrzegają nie tylko zagrożenia, ale również szanse dla przeprowadzenia w przyszłości skutecznej reformy sądownictwa i zbudowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. Podniesiono również problem powstającego w Polsce podwójnego prawa w kontekście tego, że zmiany wprowadzane przez rząd w polskim ustawodawstwie nie zwalniają sędziów z wierności wobec Konstytucji RP. Organizatorzy podkreślali przede wszystkim zasadność edukowania społeczeństwa w zakresie prawa i sądownictwa, a działacze KOD-u zauważyli, że obok edukacji równie ważne w celu obalenia reżimu PiS są protesty uliczne. Po krótkiej dyskusji osiągnięto konsesus, iż sądy powinny być bardziej przyjazne dla obywateli. Wskazano również na zasadność przekazywania obok treści merytorycznych pozytywnego obrazu instytucji prawnych podczas edukowania dzieci i młodzieży w szkołach, w taki sposób, by utrwalić w społeczeństwie przekonanie, iż prawo jest po to, by chronić, a nie po to, by ograniczać i karać. Pod koniec spotkania sędziowie, radcy prawni i adwokaci wymienili mocne i słabe strony sądów w Polsce. Ich zdaniem obecne sądy posiadają wysoko wyspecjalizowaną kadrę, jednakże ich działanie bywa sparaliżowane zbyt dużą ilością spraw przy zbyt małej liczbie sędziów.
Całe spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Organizatorzy zapowiedzieli dalsze prodemokratyczne działania, mające na celu ukazanie zwykłym ludziom roli sądownictwa w ich życiu.

fot. Elżbieta Wieczorek
Źródło: KOD Pomorskie