Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie środków z Funduszu Sprawiedliwości - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
22054
post-template-default,single,single-post,postid-22054,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie środków z Funduszu Sprawiedliwości

Zwróciliśmy się do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, na jakiej podstawie środki z Funduszu Sprawiedliwości przekazane mają być gminie Tuchów.

Szanowny Panie Ministrze,

W dn. 18.08.2020 podczas konferencji prasowej zapowiedzianej jako „Wsparcie dla gmin skrzywdzonych przez komisarz Dalli”, poinformował Pan o przyznaniu gminie Tuchów trzykrotnej wartości środków unijnych utraconych w wyniku odrzucenia wniosków gminy o fundusze unijne w ramach programu Partnerstwo Miast. Zapowiedział pan również podobną pomoc innym gminom, których wnioski zostały odrzucone w wyniku podjęcia uchwał wykluczających osoby LGBT ze społeczności lokalnych.

Z Pana wystąpienia wynika, że środki te mają pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości, czyli Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zakres pomocy świadczonej w ramach funduszu został opisany w § 36–37 i § 39 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019 r. poz 683)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.) Komitet Obrony Demokracji wnosi o udostępnienie informacji publicznej poprzez odpowiedź na pytania pocztą elektroniczną na podany powyżej adres.

  1. Na jakiej podstawie Pan Minister, jako dysponent Funduszu zadecydował o przekazaniu środków gminie Tuchów. Zwracamy się o przedstawienie informacji: kiedy został ogłoszony nabór wniosków dla gmin, jaki jest termin ich składania i rozpatrzenia, jakie są warunki przekazania środków, rodzaj i warunki realizacji zadania. (DZIAŁ II Warunki finansowania zadań realizowanych przez jednostki należące do sektora finansów publicznych)
  2. Czy Ministerstwo skorzysta w tym przypadku z § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. : W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie umowy na powierzenie zadania nieobjętego programem lub naborem wniosków, a jeśli tak, to jaki jest to uzasadniony przypadek i które z zadań ujętych w rozporządzeniu (DZIAŁ V Szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu Sprawiedliwości) gmina zobowiązała się zrealizować.
  3. Wnosimy o podanie daty zawarcia umowy z gminą Tuchów i daty złożenia przez nią wniosku o zawarcie umowy oraz skanów dokumentów (wniosku gminy i umowy).