Uchwała nr VI/1/2020 ZKZD KOD 24.05.2020 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
21527
post-template-default,single,single-post,postid-21527,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Uchwała nr VI/1/2020 ZKZD KOD 24.05.2020

 

Uchwała nr VI/ 1/2020

Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 24 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

 

Działając na podstawie § 27 pkt 7 w zw. z § 28 ust. 2 statutu stowarzyszenia, Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” postanawia, co następuje:

W Statucie KOD w rozdziale 11 – „Postanowienia końcowe i przejściowe” dodaje się paragraf 78 o brzmieniu:

㤠78.
W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, zagrożeniem dla życia i zdrowia członków Stowarzyszenia oraz przesunięciem ustawowego terminu złożenia sprawozdania finansowego – kończąca się 27 maja 2020 kadencja władz krajowych Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji zostaje przedłużona do 30 września 2020.”

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags: