Skład władz Komitetu Obrony Demokracji - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
4031
post-template-default,single,single-post,postid-4031,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Skład władz Komitetu Obrony Demokracji

Komitet Obrony Demokracji

I. Stowarzyszenie „Komitet Obrony Demokracji” zostało zawiązane na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Warszawie w dniu 2 grudnia 2015 roku. Na zebraniu przyjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia, przyjęto statut, powołano władze (Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną) oraz powołano Komitet Założycielski, który reprezentuje Stowarzyszenie do czasu uzyskania przez nie osobowości prawnej, czyli do czasu zarejestrowania Stowarzyszenia w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
II. Zarząd Główny, w sensie formalnym, może podejmować działania w imieniu Stowarzyszenia dopiero po wpisaniu Stowarzyszenia do KRS.
III. Proces rejestracji jest dwustopniowy; najpierw złożoną dokumentację bada sąd rejestrowy, następnie sąd przekazuje statut do zaopiniowania przez starostę, w tym przypadku Prezydenta m.st. Warszawy. Obecnie dokumentacja została przekazana do odpowiedniej komórki Miasta st. Warszawy.
IV. W okresie od 2 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. rezygnację z zasiadania w Zarządzie złożyły dwie osoby. Po wpisaniu Stowarzyszenia do KRS, pozostali członkowie Zarządu, zgodnie ze Statutem będą mogli zaprosić do udziału w Zarządzie dwie inne osoby. Zmiany te zostaną zgłoszone do KRS. Prawo dokooptowania w tym trybie członków Zarządu obejmuje nie więcej niż 1/3 składu Zarządu, czyli dwie osoby. Ewentualne powołanie w skład Zarządu innych osób wymagać będzie uchwały Walnego Zebrania.
V. Lista założycieli Stowarzyszenia:
1. Walter Chełstowski
2. Piotr Cykowski
3. Wojciech Dragan
4. Magdalena Filiks
5. Dorota Guenther
6. Krzysztof W. Kasprzyk
7. Mateusz Kijowski
8. Beata Kolis
9. Krzysztof Łoziński
10. Jarosław Marciniak
11. Maja Niedźwiecka
12. Andrzej Miszk
13. Beata Ossowicka
14. Magdalena Ostrowska
15. Jacek Parol
16. Beata Anna Polak
17. Elżbieta Pytlarz
18. Joanna Roqueblave
19. Radomir Szumełda
20. Paweł Wimmer
21. Maria Wojciechowska
VII. Komitet Założycielski
1. Piotr Cykowski
2. Mateusz Kijowski
3. Magdalena Ostrowska
4. Jacek Parol
VIII. Władze Stowarzyszenia
Zarząd Główny
1. Piotr Cykowski (zawieszony na własną prośbę z powodów osobistych)
2. Dorota Guenter
3. Mateusz Kijowski
4. Jarosław Marciniak
5. Jacek Parol
6. Joanna Roqueblave
7. Radomir Szumełda
Komisja Rewizyjna
1. Beata Kolis
2. Magdalena Ostrowska
3. Elżbieta Pytlarz
4. Paweł Wimmer