„Relacje polsko-niemieckie na przestrzeni 1200 lat” - Paweł Popielarski - Gdańsk 11.05.2023 - ASO - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
30238
post-template-default,single,single-post,postid-30238,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

„Relacje polsko-niemieckie na przestrzeni 1200 lat” – Paweł Popielarski – Gdańsk 11.05.2023 – ASO

Kolejny wykład czwartego semestru Akademii Społeczeństwa Otwartego „Relacje polsko-niemieckie na przestrzeni 1200 lat” transmitowany na żywo z biura pomorskiego regionu #KOD zaprezentowany przez Pawła Popielarskiego członka Komitetu Obrony Demokracji prawnika, organizatora wykładów Towarzystwa Kursów Naukowych w Gdańsku, pasjonata historii relacji polsko-niemieckich.

Wykład zapoczątkowała wzmianka czasów Gotów, którzy zamieszkiwali na naszych ziemiach, dalej osadnictwo germańskie, między innymi na terenie Kujaw. Szeroko omówiono powstanie Korony Królestwa Polskiego pod koniec XIV wieku, proces unifikacji narodu polskiego i litewskiego, kolonizację ziem polskich. Nie zabrakło przypomnienia historii powstania Gdańska, przynależności Gdańska do Związku Miast Hanzeatyckich i opowiedzenia się Gdańska za polskim królem, po klęsce Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 roku. Dalej poprzez wspomnienie XVIII wieku, kiedy Polska utraciła niepodległość, wykład dotarł do okresu pierwszej oraz drugiej Wojny Światowej, która w znacznym stopniu wpłynęła na skażenie kontaktów z Niemcami. Zdaniem prowadzącego wykład, Niemcy są sprzymierzeńcami Polski, czego niezbitym dowodem była ich pomoc, w różnej formie, w latach ’80. Po wykładzie słuchacze zadawali pytania, które skłaniały do dalszej dyskusji i rozwijania tematu. Rozmawiano o braku uniwersalnego podręcznika prawdziwej historii, obejmującego okres od pierwszej Wojny Światowej do dnia dzisiejszego. Przy tej okazji wspomniano wspaniałą książkę Normana Davisa „Europa. Rozprawa historyka z historią”.

.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z wykładu na żywo. Link do relacji: https://fb.watch/kt3HY9uWL1/

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.