List otwarty w sprawie sytuacji na granicy - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
32248
post-template-default,single,single-post,postid-32248,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

List otwarty w sprawie sytuacji na granicy

Szanowny Pan Donald Tusk, Premier RP
Szanowny Pan Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu RP
Szanowna Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałkini Senatu RP

Na wschodnim pograniczu Polski od kilku lat trwa spektakl łamania prawa polskiego i międzynarodowego oraz podstawowych norm humanitarnych. Towarzyszą temu: kryminalizacja działań aktywistek i aktywistów niosących pomoc ludziom zagubionym w przygranicznych lasach oraz antyuchodźcze wypowiedzi kontrolowanych nadal przez PiS mediów i polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy sprawowali dotąd władzę, a także naruszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i prawa do azylu z poszanowaniem zasad konwencji genewskiej. Cała ta sytuacja kładzie się cieniem na zaangażowaniu obywatelskim podczas kryzysu uchodźczego i niesionej pomocy przez zaangażowane osoby, samorządy i firmy. Nadto powyższe naruszenia wiążą się z brakiem możliwości spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego korzystania z funduszy unijnych w związku z naruszeniem przez Polskę jako Państwo członkowskie UE art. 18 i art. 19 Karty Praw Podstawowych UE.

Naszą nadzieję budzi powstanie parlamentarnego zespołu do spraw pomocy humanitarnej. Wierzymy, że o problemach wschodniego pogranicza i osób w kryzysie uchodźczym nowe polskie władze będą mówić w sposób rzeczowy, bez wzbudzania irracjonalnych lęków, z poszanowaniem prawa i z szacunkiem do każdego człowieka – niezależnie od tego, skąd kto przybył i jakiego jest wyznania.
Domagamy się szybkiego rozwiązania podstawowych problemów:

– zgodnego z międzynarodowym prawem traktowania osób uchodźczych;
– wsparcia ze strony państwa dla organizacji humanitarnych i osób aktywistycznych działających na pograniczu;
– opracowania programu pomocowego dla osób, które znalazły się w ośrodkach, z uwzględnieniem maksymalnego ograniczenia czasu detencji, możliwości nauki języka, aktywizacji zawodowej.

To kolejna zima, gdy bezbronni ludzie umierają przy granicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzymy, że Parlamentarzystkom i Parlamentarzystom, których wybrało 11,5 miliona obywatelek i obywateli leży na sercu rozwiązywanie problemu osób uchodźczych zgodnie z literą prawa i humanitarnymi wartościami. Deklarujemy pełne wsparcie i pomoc w tym dziele.

Komitet Obrony Demokracji
Akcja Demokracja
Fundacja OFF school
Fundacja Panoptykon
Fundacja Widzialne
Fundacja Wolne Sądy
Inicjatywa “Nasz Rzecznik”
Instytut Spraw Publicznych
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii