Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny pod społecznym nadzorem - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
29427
post-template-default,single,single-post,postid-29427,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny pod społecznym nadzorem

Nominację na członka Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie Opolszczyzny odebrała Małgorzata Besz – Janicka, przewodnicząca Regionu Opolskiego Komitetu Obrony Demokracji.

10 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie Opolszczyzny w perspektywie 2021 – 2027. Przedstawicielka Komitetu Obrony Demokracji reprezentuje w komitecie monitorującym stronę społeczną z sektora organizacji pozarządowych. Jej zadanie to m.in. monitorowanie prawidłowości wydatkowania unijnych pieniędzy na Opolszczyźnie w obszarze przestrzegania praw podstawowych. – Niezwykle jest dla mnie ważne, że w tej kolejnej społecznej aktywności będzie mnie wspierał Jacek Różycki, który zgodził się przyjąć funkcję mojego zastępcy. Z tak profesjonalną pomocą z pewnością wiele zadań będzie możliwych do wykonania — komentowała po odebraniu nominacji Besz-Janicka.
A chodzi o niebagatelne kwoty dla mieszkanek i mieszkańców regionu opolskiego – 276,4 mln EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego i 690,1 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktywne członkostwo w KM FEO to jedna z możliwości realnego wpływu na rzeczywistość, gdzie przy okazji rozdziału i wykorzystania Funduszu Spójności UE organizacje pozarządowe mogą zadbać o przestrzeganie w naszym kraju praw człowieka, sprzeciwić się nierównościom, dyskryminacji i wykluczeniu, a także zatroszczyć się o klimat i tanią, odnawialną energię na Opolszczyźnie.
Chociaż ruszają już procedury związane z realizacją regionalnych programów operacyjnych FE, strona rządowa wciąż nie zapewniła Polkom i Polakom dostępu do tych środków. Na razie nasz kraj otrzymał jedynie maleńką zaliczkę. Ze względu na niespełnianie przez Polskę warunków podstawowych, zablokowane są nie tylko pieniądze z KPO, ale również cały Fundusz Spójności dla naszego kraju w perspektywie 2021 – 2027. Chodzi o brak przestrzegania przez nasze władze zarówno Karty Praw Podstawowych UE, jak i Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. –
Temu również będziemy się pilnie przyglądać i alarmować — deklaruje Besz-Janicka.
Na pierwszym posiedzeniu KM na wniosek strony społecznej została powołana grupa robocza, która przygotuje zmiany w regulaminie komitetu, aby zapewnić dostępność i równe możliwości pracy w komitecie dla wszystkich podmiotów, w tym dla strony społecznej, ponieważ nie ma za sobą takiej siły instytucjonalnej, jak sektor publiczny.
W skład Komitetu Monitorującego FEO wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, strony rządowej, samorządu Opolszczyzny, środowisk naukowych, a także strony społecznej, w tym organizacji pracodawców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Zgodnie z zasadą partnerstwa wszystkie te podmioty powinny współpracować ze sobą na równych prawach i dochodzić do wspólnych rozwiązań na zasadzie konsensusu i pogodzenia interesów wielu stron.