Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami – Gdynia 18.11.2022 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
28519
post-template-default,single,single-post,postid-28519,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami – Gdynia 18.11.2022

#Gdynia Dwa lata temu 18 listopada 2020roku został bezprawnie odsunięty od orzekania sędzia Igor Tuleya.
Po raz kolejny 18 dnia miesiąca stanęliśmy ramię w ramię z sędziami Sądu Rejonowego w Gdyni, aby ich wesprzeć w #DniuSolidarnościzRepresjonowanymiSędziami. Nasze wsparcie dla sędziów w ich walce o niezależność sądów i niezawisłość sędziów będzie trwało tak długo, aż rządzący, którzy powołali do tego celu system represji oparty o służalczego Rzecznika Dyscyplinarnego P. Schaba, jego dwóch zastępców i oraz Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, która nie jest sądem, nie wycofają się ze wszystkich szkodliwych dla praworządności i wymiaru sprawiedliwości ustawowych zmian i nie naprawią krzywd wyrządzonych niezależnym sędziom i całemu społeczeństwu. W październiku 30 tzw. „starych” sędziów Sądu Najwyższego wydało oświadczenie że nie chce orzekać wspólnie z osobami powołanymi przez neo-KRS. Powołując się na tzw. uchwałę trzech Izb SN z 23 stycznia 2020 r. sędziowie napisali, że udział sędziego powołanego na wniosek obecnej KRS w składzie Sądu Najwyższego prowadzi w każdym przypadku do nienależytej obsady sądu. Sędziowie nie widzą możliwości wspólnego orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze.
18 listopada kara nałożona na Polskę przez TSUE za łamanie zasad funkcjonowania państwa prawa wynosi już 380 mln. Kara ta obciąża nas wszystkich!
29 listopada2022 IOZ wyda „wyrok” czy sędzia Igor Tuleya będzie mógł zostać zatrzymany i doprowadzony do prokuratury.
Żądamy bezwarunkowego przywrócenia do pracy i zaprzestania represji wobec wszystkich sędziów, którzy swoją postawą pokazują, że niezależne funkcjonowanie władzy sądowniczej wobec dwóch pozostałych nie może podlegać jakiejkolwiek dyskusji, a każda próba zmiany tej zasady powoduje destabilizację w funkcjonowaniu państwa, za co my, społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność i konsekwencje.