Złóżmy noworoczne życzenia Panu Prezydentowi! - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
2610
post-template-default,single,single-post,postid-2610,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Złóżmy noworoczne życzenia Panu Prezydentowi!

Złóżmy noworoczne życzenia Panu Prezydentowi! Podziękujmy mu za wszystko co zrobił dla nas w mijającym roku.
Skopiuj tekst życzeń, wydrukuj i wyślij na adres:

KANCELARIA PREZYDENTA RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] (najlepiej korzystając ze skrzynki na stronie prezydent.pl).
Treść życzeń możesz również pobrać w formacie PDF.
Noworoczne życzenia dla Prezydenta RP
Szanowny Panie Prezydencie,
Nowy Rok to okazja do składania i przyjmowania życzeń na kolejne 365 dni, to również czas na dobre postanowienia i plany. Z pewnością tych ostatnich ma Pan wiele, zarówno jako Prezydent RP, a także prywatnie – jako Andrzej Duda. Życzymy zatem, aby były one dobre zarówno dla Pana i Pańskich bliskich, jak i dla wszystkich Polaków.
Odwzajemniamy w pełni, wyrażone w Pańskich skierowanych do nas życzeniach świątecznych, przekonanie o pilnej potrzebie odtworzenia w naszym kraju atmosfery radości i wzajemnej życzliwości. Życzymy, by nikt nigdy więcej jej brutalnie nie zaburzał, zwłaszcza żadna – nawet zwycięska – partia polityczna.
Życzymy Panu, by jako osobie cieszącej się w zwycięskiej partii szczególnym autorytetem – udało się Panu wpłynąć na jej władze tak, by zaprzestały dzielenia społeczeństwa i wzniecania wzajemnej wrogości, by nigdy już nikogo nie obrażały tylko dlatego, że ma inne poglądy. Zgadzamy się z Panem w pełni, że wzajemne zrozumienie i szacunek są w życiu społecznym niezbędne. Ale musi to być zrozumienie obustronne: władza musi mianowicie pojąć, że miewamy w wielu kwestiach poglądy najzupełniej różne od jej widzenia świata. Wszystkie te poglądy – jej i nasze – są równoprawne. Życzymy więc, by udało się Panu doprowadzić do tego, że wszyscy będą się szanować, bez względu na różnice zdań.
Zgodnie z tradycją chcemy złożyć Panu noworoczne życzenia – przede wszystkim SPRAWIEDLIWOŚCI. Tej idącej pod rękę z PRAWEM, którego – wierzymy – będzie Pan Prezydent strzegł w imię bezpieczeństwa wszystkich Polaków.
Życzymy też, aby byli z Pana dumni Pańscy najbliżsi – zarówno jako syna, męża i ojca, jak i głowy państwa. Wierzymy, że najważniejsze wartości, jakie Pan wyznaje, pozwolą Panu sprzeciwić się próbom rozmontowywania polskiej młodej demokracji. Że będzie Pan głosem rozsądku i rozwagi. A także – że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, przed złożeniem każdego wiążącego podpisu, który w naszym kraju ma moc zmieniania rzeczywistości, wysłucha Pan wszystkich głosów i podejmie wyważoną, dojrzałą decyzję. Życzymy też, by wszyscy ludzie przychodzący z transparentami pod okna pałacu, w którym Pan urzęduje, skandowali tylko jedno: „Dziękujemy!”.
Nie zapominamy o SZACUNKU – życzymy, aby szanowali Pana nie tylko ci, którzy oddali na Pana głos w wyborach, ale również wyborcy, którzy nie głosowali wcale, albo oddali głosy na Pańskiego kontrkandydata. Zasłużyć na szacunek tych, którzy w Pana nie wierzyli – to jest wielka rzecz. Szacunek taki będzie Pana udziałem już wtedy, gdy spełnią się wszystkie powyższe życzenia – bo przecież na nic innego jak szacunek zasługuje sprawiedliwy, prawy, mądry i odważny Prezydent wszystkich Polaków.
Życzymy Panu – ale jednocześnie wszystkim Polakom, bez względu na poglądy polityczne – abyśmy żyli w demokratycznym kraju, żebyśmy mogli cieszyć się wolnością i żebyśmy wspólnie, w porozumieniu, budowali społeczeństwo obywatelskie. Nasze życzenia nie są pustosłowiem – jesteśmy gotowi wspierać Pana w budowaniu stabilnej, praworządnej, nowoczesnej, otwartej na dialog i mądrej Polski.
Dobrego nowego 2016 roku!