Zbieramy podpisy pod Obywatelskim Projektem Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
4723
post-template-default,single,single-post,postid-4723,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Zbieramy podpisy pod Obywatelskim Projektem Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zbieramy podpisy pod Obywatelskim Projektem Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Szanowni Państwo,
Dzisiaj, tj. 18 lutego 2016 r., rozpoczynamy zbieranie podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Trybunał Konstytucyjny odgrywa jedną z najistotniejszych ról w polskim ustroju. To on bada zgodność prawa z Konstytucją. Ta najważniejsza kompetencja ma rzeczywisty wpływ na życie każdego z nas. To na podstawie aktów prawa, przede wszystkim ustaw, działają wszystkie organy władzy publicznej, które decydują o naszych wolnościach, prawach i obowiązkach.
Sprawne funkcjonowanie Trybunału jest gwarantem tego, że podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa wpisane do Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku nie staną się jedynie postulatami politycznymi – zaledwie wskazówkami dla parlamentu, rządu i prezydenta. Ideałem demokracji konstytucyjnej są przecież rządy prawa, nie zaś rządy woli politycznej większości parlamentarnej. W polskim ustroju ustawy uchwalane przez Sejm i Senat stają się prawem nie tylko przez ich „uświęcenie” głosami większości, ale przede wszystkim przez zgodność ich treści z zasadami prawnymi oraz wolnościami i prawami człowieka i obywatela, które Konstytucja gwarantuje, a Trybunał chroni.
My, Naród polski, oczekujemy od sprawujących władzę, że będą to czynić, mając na uwadze dobro wszystkich członków społeczeństwa. Oczekujemy, że będą realizować swój program wyborczy w zgodzie z Konstytucją i obowiązującym prawem.
My, Naród polski, mamy prawo oczekiwać i żądać, by polityka była czyniona w zgodzie z prawem, a nie prawo w zgodzie z polityką. Nie godzimy się na to, by obóz rządzący, który dzierży w swoich rękach władzę ustawodawczą i wykonawczą, paraliżował Trybunał Konstytucyjny, który jest gwarantem konstytucyjności, niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej.
Dlatego prosimy Państwa o podpis pod naszym projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt poparty odpowiednią ilością podpisów, pokaże prawdziwą wolę obywateli, którzy nie zgadzają się na zmiany zbliżające ustrój Polski do ustrojów państw autorytarnych, ale pragną umocnienia systemu demokratycznego, o który tak ciężko i długo walczyli.

Komitet Obrony Demokracji

Komisja Wenecka a KODowski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym


 
http://www.ruchkod.pl/prokurator-prokuratury-generalnej-stanie-spoczynku-o-projekcie-ustawy-o-trybunale-konstytucyjnym-kod/


Zanim zaczniesz zbierać podpisy, przeczytaj dokładnie instrukcję.

Kliknij i pobierz druk do zbierania podpisów (PDF).

Pamiętaj, że konieczne jest poprawne wypełnienie wszystkich rubryk.

Nieważne czy zbierzesz 10 czy 100 podpisów – każdy podpis się liczy!

Oprócz druku do zbierania podpisów zamieszczamy:

  • instrukcję zbierania podpisów (pobierz PDF),
  • wzór prawidłowo wypełnionej karty (pobierz PDF),
  • obywatelski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (pobierz PDF),
  • listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami (pobierz PDF),
  • projekt ulotki informacyjnej (pobierz PDF)
  • projekt ulotki do wydruku na kartce A4 (pobierz PDF).

 


Listy z podpisami prosimy przesyłać na poniższy adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
ul. M. C. Skłodowskiej 16/29
41-800 Zabrze