Spotkanie programowe KOD - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
21976
post-template-default,single,single-post,postid-21976,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Spotkanie programowe KOD

Spotkanie programowe KOD

Szanowni Państwo, z odroczeniem wynikającym z epidemii, po tym jak w większości regionów zostały już wybrane władze, zgodnie z obietnicą złożoną na ostatnim Zjeździe Delegatów, rozpoczynamy prace nad programem stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Znajdujemy się w odmiennej niż ostatnio sytuacji: mamy 3 lata do najbliższych wyborów, pojawiają się kolejne ruchy prodemokratyczne, pewne formy działania być może się wypaliły. Pole do rozmowy jest szersze niż zwykle.

Debatę programową rozpoczniemy spotkaniem w dniach 12 i 13 września w Warszawie. Będzie to spotkanie robocze prowadzone w formule warsztatowej.

Uczestnicy

Po 3 osoby z regionu. Byłoby dobrze, gdyby osobami tymi byli delegaci – rozmowa w bardziej formalny sposób (decyzje) powinna być kontynuowana na KZD.

Zapraszamy również pozostałych członków stowarzyszenia, którzy chcieliby przedstawić propozycje programowe, w sumie (razem z formalnymi przedstawicielami regionów) około 80 osób. W razie większej liczby zgłoszeń, niż liczba dostępnych miejsc, decyduje zasada równomiernej reprezentacji regionów oraz kolejność zgłoszeń.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń przez poniższy formularz rejestracyjny w ciągu 14 dni, czyli do 25 sierpnia: https://forms.gle/5RgswVYPTiKnW5rb6

Cel

1. Zebranie najważniejszych tematów, związanych z działaniami KOD.

2. Zdefiniowanie, pogłębienie zrozumienia poszczególnych tematów.

3. Dla każdego tematu opracowanie puli rozwiązań/zagadnień do decyzji – możliwych do przedstawienia na KZD.

 

Dzień pierwszy (12.09 11:00-19:00)

Główna praca/dyskusja odbywać się będzie metodą Open Space – Otwarta przestrzeń (więcej o tej metodzie pracy TUTAJ)

Oprzemy się na tematach zbieranych przy zgłoszeniach, tak by móc się przygotować i zaproponować wstępne pogrupowanie. Niemniej na początku spotkania będzie jeszcze możliwość dodania kolejnych tematów/modyfikacji.

Nie są przewidziane regularne wystąpienia uczestników. W początkowej fazie możliwe będzie jedynie doprecyzowanie (bardzo krótkie, w formie odpowiedzi na pytania) poszczególnych tematów.

Pogrupowane tematy poddane będą pod głosowanie. Do dalszych prac wybierzemy do 10 tematów z największą liczbą głosów.

Celem pracy w pierwszej części jest pogłębianie zrozumienia, definiowanie tematów. Dzieje się to w dwóch fazach – generowania skojarzeń, poszerzania a następnie wyboru, ograniczania do istoty problemu. W tej fazie nie rozmawiamy o rozwiązaniach/propozycjach działania.

Praca toczy się w podstolikach, każdy temat ma swojego opiekuna (lub dwóch), który jest do niego przypisany. Jego zadaniem jest prowadzić dyskusję i zapisywać jej wyniki, wyjaśniać nowym osobom wyniki dotychczasowej pracy oraz dbać o ostateczny rezultat. Pozostałe osoby mogą dowolnie zmieniać podstoliki (krążyć po sali).

Na koniec tej fazy krótko prezentowane są plenarnie ostateczne wyniki, możliwe jest zadawania pytań doprecyzowujących – ale nie dyskusji.

Druga, popołudniowa część ma podobny przebieg, tylko jej celem jest zebranie pomysłów i wstępny wybór działań związanych z wcześniejszymi tematami. Choć konieczne jest pewne zawężenie puli działań (wstępne wybory), to ciężar ostatecznego rozstrzygnięcia kierunków należeć będzie do zjazdu delegatów (KZD).

Propozycje działań w każdym z tematów zostaną pogrupowane w trzy kategorie (kręgi “bliskości”): lubimy (najbardziej zewnętrzny), wspieramy, sami robimy (główne działania).

Wyniki pracy (definicje tematów + propozycje działań) zbierane są w czasie wieczoru w formie prezentacji.

Dzień drugi (13.09 10:00-14:00)

W tym dniu planowana jest plenarna debata nad wynikami dnia poprzedniego, wypracowanie rekomendacji dla KZD. Być może w tej część pracy wezmą udział również zaproszeni goście.