XIII Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
33575
post-template-default,single,single-post,postid-33575,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

XIII Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji

Zjazd KOD — co dalej z naszą demokracją

Zmiany ordynacji wyborczej, aby była bardziej demokratyczna, usprawnienie promocji Unii Europejskiej w Polsce, ułatwienia dla organizacji pozarządowych — tymi zagadnieniami zajął się ostatni zjazd delegatów Komitetu Obrony Demokracji. Zgromadzeni przyjęli sześć uchwał programowych.

Trzydniowy XIII Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji zakończył się w niedzielę 23 czerwca. Zgromadzeni w ośrodku konferencyjnym w Falentach oraz przed komputerami, hybrydowo delegaci zajęli się programem działania KOD na najbliższe miesiące oraz stanem demokracji w kraju po zwycięstwie Koalicji 15 października. Zjazd przyjął sześć uchwał, w sprawie:
– Wszczęcia postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym wobec reżimu Łukaszenki w związku z represjami wobec Andrzeja Poczobuta i innych więźniów tego reżimu.
– respektowania przez rząd RP praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej
– podjęcia działań, aby wybory w Polsce, zgodnie z artykułem 96 Konstytucji RP były proporcjonalne, by doprowadzić do zmian w ordynacji wyborczej i dostosowania jej do wielkości populacji poszczególnych okręgów wyborczych
– ujednolicenia przepisów dotyczących środków dla NGO na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie, na zadania publiczne realizowane przez NGO w poszczególnych samorządach. W uchwale KOD domaga się również rewaloryzacji takich środków.
– przyjęcia przez Sejm RP regulacji prawnych, które pozwolą powołać 16 Centrów Europejskich, po jednym w każdym województwie. Centra takie mają promować wartości europejskie.
– uchwalenia przez Sejm RP regulacji prawnych stwarzających możliwość składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej.

Ważnym punktem KZD była wizyta zaproszonych gości:
– prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Krystiana Markiewicza
– „sędziego wyklętego” Waldemara Żurka
– Pauliny Kieszkowskiej z Inicjatywy Wolne Sądy
– Bogumiła Kolmasiaka z Akcji Demokracji.

Potwierdziliśmy współpracę z naszymi partnerami w szczególności w sprawie organizacji regionalnych spotkań z sędziami IUSTITI i promowania projektu pokazowych rozpraw sądowych. KOD rozpocznie również projekt kontroli aktywności parlamentarzystów nie tylko na sali plenarnej i w komisjach, ale i w okręgach wyborczych.
Gościem Zjazdu był Edward Nowak, członek KOD, reprezentujący jednocześnie stowarzyszenie Sieć Solidarności, który przedstawił założenia inicjatywy ustawodawczej o uczynienie 4 czerwca nie tylko świętem państwowym, ale i dniem wolnym od pracy. KOD przystąpił do tego projektu.

 

tekst: Ziemowit Nowak
fot: Bożena Misiak-Sołtysik, Tadeusz Wróblewski