Wspieramy Niezależnych Sędziów - Gdynia 18.10.2022 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
28218
post-template-default,single,single-post,postid-28218,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Wspieramy Niezależnych Sędziów – Gdynia 18.10.2022

Po raz kolejny 18 dnia miesiąca stanęliśmy ramię w ramię z sędziami Sądu Rejonowego w Gdyni, aby wesprzeć ich w #DniuSolidarnościzRepresjonowanymiSędziami.

Nasze wsparcie dla sędziów w ich walce o niezależność sądów i niezawisłość sędziów będzie trwało tak długo, aż rządzący, którzy powołali do tego celu system represji oparty o służalczego Rzecznika Dyscyplinarnego P. Schaba, jego dwóch zastępców i nielegalnie funkcjonującą w przestrzeni prawnej Izbę Dyscyplinarną, zamienioną na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej nie wycofają się ze wszystkich szkodliwych dla praworządności i wymiaru sprawiedliwości ustawowych zmian i nie naprawią krzywd wyrządzonych niezależnym sędziom i całemu społeczeństwu. Sedziowie Sądu Najwyższego wydali oświadczenie że nie chcą orzekać wspólnie z osobami powołanymi przez neoKRS, pod oswiadczeniem podpisało się 30 tzw „starych” sędziów.

Powołując się na tzw. uchwałę trzech Izb SN z 23 stycznia 2020 r. sędziowie napisali, że udział sędziego powołanego na wniosek obecnej KRS w składzie Sądu Najwyższego prowadzi w każdym przypadku do nienależytej obsady sądu.

Sedziowie nie widzą możliwości wspólnego orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze

Żądamy bezwarunkowego przywrócenia do pracy i zaprzestania represji wobec wszystkich sędziów, którzy swoją postawą pokazują, że niezależne funkcjonowanie władzy sądowniczej wobec dwóch pozostałych nie może podlegać jakiejkolwiek dyskusji, a każda próba zmiany tej zasady powoduje destabilizację w funkcjonowaniu państwa, za co my, społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność i konsekwencje.

Kara wynosząca na dzisiaj (342 miliony euro) nałożona na Polskę przez TSUE za łamanie zasad funkcjonowania państwa prawa obciąża nie tych, którzy celowo stworzyli szkodliwe ustawy zabierające niezależność sądom, ale obciąża nas wszystkich. 

#KOD

#KomitetObronyDemokracjiRegionPomorze

#Iustitia

#MuremZaDorotą

#MuremZaIgoremTuleyą

#MuremZaPiotremGąciarkiem

#MuremZaMaciejemFerkiem

#MuremZaJoannąHetnarowiczSikorą

#MamyDość

#WolneSądy