Ważne uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków KOD Regionu Śląskiego - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
26603
post-template-default,single,single-post,postid-26603,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Ważne uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków KOD Regionu Śląskiego

W trakcie Walnego Zebrania Członków Śląskiego Regionu KOD  podjęto, przez aklamację – dwie ważne uchwały.
Poniżej publikujemy ich treść:

 


 

Uchwała nr 1/2022 Walnego Zebrania Członków Śląskiego Regionu Komitetu Obrony Demokracji
w sprawie respektowania praw i ludzkiego traktowania wszystkich uchodźców

My, śląscy członkowie Komitetu Obrony Demokracji wyrażamy dumę z postawy obywateli naszego kraju, w tym członków Śląskiego Oddziału Komitetu Obrony Demokracji, którzy od wybuchu wojny w Ukrainie na ogromną skalę udzielają schronienia i pomocy ludziom dotkniętym niebywałą tragedią, jaką jest wojna, dewastowanie ich ojczyzny i konieczność ratowania życia ucieczką z kraju.

Ta uzasadniona duma nie może jednak przesłaniać zupełnie odmiennego traktowania uchodźców z Syrii, Afganistanu i innych państw, którzy z powodu wojny lub nędzy musieli opuścić swoje kraje i znaleźli się na granicy Polski z Białorusią, a część z nich nadal przebywa w lasach przy tej granicy. Ludzie ci poddawani są nieludzkiej procedurze wypychania przez graniczne zasieki i pozbawiani są możliwości złożenia wniosków o ochronę prawną. Polskie władze, które z aprobatą odnoszą się do działań obywateli wobec uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, przeszkadzają, nieraz brutalnie, ludziom dobrej woli w udzielaniu pomocy tym przebywającym na granicy polsko-białoruskiej.

Wzywamy rząd do humanitarnego traktowania uchodźców przekraczających granicę polsko-białoruską oraz do udzielania im przynajmniej podstawowej pomocy.

W niektórych obozach dla tych uchodźców na terenie Polski panują warunki urągające godności człowieka,  inne obozy zaś borykają się z niedostatkiem niezbędnych środków. Za największą dolegliwość uznać  należy niemożność skontaktowania się z rodzinami w czasie wielomiesięcznego pobytu oraz niepewność co do dalszego własnego losu.

Domagamy się ludzkiego traktowania osób zamkniętych w obozach dla cudzoziemców oraz wdrożenia skutecznych procedur, które umożliwią tym ludziom opuszczenie obozów w celu udania się krajów docelowych lub uzyskanie prawa pobytu w Polsce albo odesłanie ich w inne, bezpieczne miejsce.

Potępiamy propagandę, która wbrew prawdzie sugeruje zagrożenie ze strony uchodźców dla naszego bezpieczeństwa i naszej kultury. Wzywamy rządzących, aby użyli służb Państwa do zweryfikowania osób przybywających do naszego kraju i przez to zapewnili bezpieczeństwo obywatelom i właściwe traktowanie ludzom dotkniętym nieszczęściem.

Apelujemy do rządzących i obywateli, aby nie dzielili ludzi ze względu na kolor skóry, wyznanie czy narodowość, a w każdym uchodźcy widzieli człowieka w potrzebie.

 


 

Uchwała nr 2/2022 Walnego Zebrania Członków Śląskiego Regionu Komitetu Obrony Demokracji
w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim

Komitet Obrony Demokracji wyraża sprzeciw wobec bezprecedensowego ataku na suwerenne państwo – Ukrainę.

Żądamy wprowadzenia skutecznych restrykcji wobec agresora, jak: zakaz importu rosyjskiego węgla czy uniemożliwienie transportu rosyjskich towarów przez terytorium Polski.

Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim i popieramy jego walkę o wolność.