Uchwała w sprawie potępienia przemocy i dyskryminacji wobec kobiet w Iranie - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
28065
post-template-default,single,single-post,postid-28065,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Uchwała w sprawie potępienia przemocy i dyskryminacji wobec kobiet w Iranie

Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 25.09.2022 w sprawie potępienia przemocy i dyskryminacji wobec kobiet w Iranie

Członków Komitetu Obrony Demokracji łączy wiara w przyrodzoną i niezbywalną wolność, równość i godność każdego człowieka bez względu na jakiekolwiek czynniki różnicujące, takie jak w szczególności płeć, rasa, czy wyznawana religia.

Komitet Obrony Demokracji w szczególności potępia wszelkie przejawy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. W związku z powyższym Komitet Obrony Demokracji wyraża poparcie dla odważnych kobiet i mężczyzn, którzy wyszli na ulice Iranu w obronie praw kobiet do samostanowienia.

Jednocześnie Komitet Obrony Demokracji wzywa rząd Iranu do zaprzestania przemocy i prześladowań wobec walczących o wolność demonstrantów oraz do podjęcia konstruktywnego dialogu z opozycją w celu zapewnienia przestrzegania praw i wolności człowieka w Iranie.

Komitet Obrony Demokracji wspiera Iranki w ich sprzeciwie wobec opresji o religijnym charakterze. Żadna religia nie może ograniczać praw człowieka i praw demokratycznych w żadnym miejscu na świecie, niezależnie od jej większościowego charakteru.


RESOLUTION

National Congress of Association Committee for the Defense of Democracy of 09/25/2022

On the condemnation of acts of violence and discrimination against women in Iran

The members of the Committee for the Defense of Democracy share innate and inalienable faith freedom, equality, and dignity of every human being, irrespective of any factors differentiating ones, such as gender, race, or religion.

The Defense of Democracy Committee in particular condemns all forms of violence and discrimination against women.

Therefore, the Committee for the Defense of Democracy expresses its support for the brave women and men who took to the streets of Iran to defend women’s rights to self-determination.

Simultaneously, the Defense Democracy Committee urges the Iranian government to stop the violence and persecution against demonstrators fighting for freedom and to be taken constructive dialogue with the opposition to ensure that human rights and freedoms are respected in Iran.

The Committee for the Defense of Democracy supports Iranian women in their opposition to religious oppression nature. No religion can limit human and democratic rights anywhere in the world, regardless of its majority character.


قطعنامه کنگره ی ملی کمیته ی اتحاد برای دفاع از دموکراسی

تاریخ 25 سپتامبر 2022

در محکومیت اعمال خشونت آمیز و تبعیض علیه زنان در ایران

بر اساس بند 27، نکته ی 15 از اساسنامه ی کمیته ی دفاع از دموکراسی به شرح زیر تعیین می شود:

· 1 اعضای کمیته ی دفاع از دموکراسی صرفنظر از عوامل متمایز کننده مانند جنسیت، نژاد یا مذهب از آزادی ایمان ذاتی و غیرقابل سلب، برابری و کرامت انسانی برخوردارند.

کمیته ی دفاع از دموکراسی به طور ویژه تمام اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان را محکوم می کند.

بنابراین، کمیته ی دفاع از دموکراسی حمایت خود را از زنان و مردان شجاعی که برای دفاع از حقوق زنان در تعیین سرنوشت خود به خیابان های ایران آمده اند، ابراز می دارد.

همزمان کمیته ی دفاع از دموکراسی از دولت ایران می خواهد که خشونت و آزار و اذیت علیه تظاهرکنندگانی که برای آزادی می جنگند را متوقف کند و با مخالفان گفت و گوی سازنده برای اطمینان از رعایت حقوق بشر و آزادی در ایران اتخاذ کند.

کمیته ی دفاع از دموکراسی از زنان ایرانی در مخالفتشان با ماهیت ظلم مذهبی حمایت می کند. هیچ دینی نمیتواند حقوق بشر و حقوق دموکراتیک را در هیچ کجای دنیا، صرفنظر از ویژگی اکثریت آن محدود کند.

· 2 قطعنامه از روز تصویب لازم الاجرا می شود.

ورشو، 25 سپتامبر 2022