Uchwała nr VI/3/2020 ZKZD KOD 24.05.2020 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
21543
post-template-default,single,single-post,postid-21543,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Uchwała nr VI/3/2020 ZKZD KOD 24.05.2020

Uchwała nr VI/3/2020

Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 24 maja 2020 r.

 

w sprawie wyborów pierwszego prezesa Sądu Najwyższego

 

Działając na podstawie §27 pkt 10 w zw.z § 28 ust. 2 statutu stowarzyszenia, Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” postanawia, co następuje:

 

Komitet Obrony Demokracji z niepokojem obserwował zakończone 23 maja 2020 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zwołane w celu wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zdecydowanie sprzeciwialiśmy się przyjęciu tzw. ustawy kagańcowej, która umożliwiła prezydentowi powołanie nieznanego Konstytucji „komisarza” – sędziego wykonującego obowiązki Pierwszego Prezesa. Poważne uchybienia proceduralne podczas Zebrania oraz niepodjęcie przez nie uchwały ws. przedstawienia kandydatów prezydentowi stawiają pod znakiem zapytania legalność całej procedury wyboru.

Nie zgadzamy się, by głową najważniejszego w Polsce sądu została osoba, której legitymacja byłaby podważana. Pierwszy Prezes musi cechować się zupełną niezależnością od władzy wykonawczej oraz poparciem większości sędziów sądu, którym ma kierować.

Komitet Obrony Demokracji wyraża wsparcie dla wszystkich sędziów – a w tej wyjątkowej chwili szczególnie dla sędziów Sądu Najwyższego – którzy dowiedli swej niezależności oraz przywiązania do wartości konstytucyjnych i europejskich. Dziękujemy również wszystkim organizacjom i obywatelom, którzy – niekiedy dotknięcisankcjami ze strony władzy –upominają się o poszanowanie tych wartości.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags: