Uchwała KZD KOD w sprawie wyrażenia wsparcia dla społeczności LGBT+ - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
24744
post-template-default,single,single-post,postid-24744,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Uchwała KZD KOD w sprawie wyrażenia wsparcia dla społeczności LGBT+

UCHWAŁA NR IX / 20 / 2021 Krajowego Zjazdu Delegatów Komitetu Obrony Demokracji z dnia 26 września 2021 w sprawie wyrażenia wsparcia dla społeczności LGBT+

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swych godności i praw. Prawa człowieka są uniwersalne i przysługują każdemu, niezależnie od narodowości, przynależności etnicznej, religii, wyznawanych wartości, orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Prawo do równego traktowania i niedyskryminacji stanowi podstawowe prawo zapisane w Konstytucji RP, traktatach międzynarodowych oraz Karcie Praw Podstawowych UE i należy zapewnić jego pełne poszanowanie wobec wszystkich obywateli RP.

Od marca 2019 r. ponad 100 województw, powiatów i gmin w całej Polsce podjęło uchwały, w których ogłasza się, że są one rzekomo wolne od tzw. ideologii LGBT+, lub przyjęło „Samorządowe Karty Praw Rodzin” wykluczające społeczność LGBT+. Do tej pory sądy administracyjne uznały cztery takie uchwały za niekonstytucyjne, bezpośrednio i pośrednio dyskryminujące osoby LGBT+. Poczynania terytorialnych decydentów są przejawem nasilonej dyskryminacji i ataków na społeczność LGBT+ w Polsce.

Obserwujemy wzmożone nawoływanie do nienawiści przez władze publiczne, urzędników, w tym obecnego prezydenta i prorządowe media, liczne aresztowania aktywistów społeczności LGBT+, ataki i blokowanie Parad Równości oraz programów i akcji podejmowanych m. in. w szkołach, edukujących społeczeństwo w zakresie mniejszości seksualnych, a także homofobicznych demonstracji przeciwko osobom LGBT+. Szczególnie nawoływanie do nienawiści przez władze publiczne legitymizuje homofobię i podsyca klimat nietolerancji i dyskryminacji osób LGBT+.

Wzywamy władze państwowe i samorządowe do zaprzestania wrogich działań, skierowanych przeciwko społeczności LGBT+ oraz zarzucenia mowy nienawiści. Podsycanie nienawiści w społeczeństwie i dzielenie go według retoryki politycznych celów, prowadzi do eskalacji przemocy i jest całkowicie sprzeczne z konstytucyjną zasadą dobra wspólnego. Samorządy, które uchwaliły tzw. „strefy wolne od LGBT” wzywamy do natychmiastowego uchylenia dyskryminujących, niekonstytucyjnych i sprzecznych z podstawowymi prawami człowieka uchwał. Apelujemy do rządzących oraz wszystkich ugrupowań politycznych o podjęcie prac nad zmianami prawa, które doprowadzą do zwiększenia ochrony mniejszości przez organy państwa.

Wyrażamy pełną solidarność z osobami LGBT+, deklarując jednocześnie wsparcie wszystkich mniejszości seksualnych w walce o pełną równość wobec prawa.