Uchwała KZD KOD w sprawie wsparcia Andrzeja Poczobuta 23.06.2024 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
33597
post-template-default,single,single-post,postid-33597,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Uchwała KZD KOD w sprawie wsparcia Andrzeja Poczobuta 23.06.2024

UCHWAŁA XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 23.06.2024 w sprawie wsparcia Andrzeja Poczobuta

Na podstawie § 27 ust.15 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, ustala się, co następuje:

§ 1

Z poczuciem bezsilności śledzimy informacje dotyczące Andrzeja Poczobuta – działacza Związku Polaków na Białorusi, badacza polskiej historii na Grodzieńszczyźnie, a przede wszystkim niezłomnego dziennikarza mającego odwagę przekazywać informacje o funkcjonowaniu reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Aresztowany 25 marca 2021, przetrzymywany w kolejnych aresztach, 8 lutego 2023 został uznany za winnego popełnienia wyimaginowanych przestępstw opisanych w kodeksie karnym jako wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego Białorusi” oraz „rozniecanie wrogości na tle narodowościowym” i skazany na 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Informacje prasowe, które otrzymujemy, budzą grozę.

Stosowane represje – całkowite odizolowanie od świata zewnętrznego, pozbawienie kontaktów z rodziną, prawa do otrzymywania potrzebnych leków, umieszczanie w izolowanej celi więziennej lub w karcerze to psychiczne i fizyczne tortury stosowane przez białoruski reżim w stosunku do Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych, kwalifikujące się do wszczęcia postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

O podjęcie kroków w tym kierunku zaapelował do polskiego rządu Paweł Łatuszka – były minister kultury Białorusi, obecnie działacz opozycji.

My, Komitet Obrony Demokracji, z pełnym przekonaniem popieramy ten apel i także wzywamy do podjęcia niezbędnych kroków w kierunku rozpoczęcia tej procedury.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.