Stanowisko w sprawie stanu klęski żywiołowej i wyborów prezydenckich - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
21296
post-template-default,single,single-post,postid-21296,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Stanowisko w sprawie stanu klęski żywiołowej i wyborów prezydenckich

Komitet Obrony Demokracji od samego początku stoi na straży Konstytucji, której rocznica uchwalenia przypada właśnie dzisiaj – w tym trudnym czasie epidemii, kiedy na wielką próbę wystawiono nas wszystkich.

Tydzień temu wraz z kilkudziesięcioma największymi organizacjami obywatelskimi i społecznymi, które stają zawsze w obronie naszych wspólnych praw i wolności, ze stowarzyszeniami sędziów, prokuratorów i adwokatów, przy wsparciu wielu społeczności i autorytetów wezwaliśmy Radę Ministrów do niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, będącego jedyną legalną formą przesunięcia terminu wyborów prezydenckich (http://komunikat-ngo.pl).

We wspomnianym apelu wskazywaliśmy, że wprowadzone bez konstytucyjnego umocowania ograniczenia praw i wolności wynikające z ogłoszenia stanu epidemii są porównywalne z tymi, które występują przy stanie klęski żywiołowej.

Wobec utrzymywania się tej sytuacji i wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, stwierdzamy, że aktualne działania rządu stanowią obejście przepisów Konstytucji o stanach nadzwyczajnych i mają na celu przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja br. bez zważania na związane z tym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli.

Ze względu na gwarancyjny charakter norm konstytucyjnych, a w szczególności art. 228 ust. 7 Konstytucji, organizacja wyborów w tym terminie będzie bezprawna. Same wybory będą nieważne, a ich wyniki nie będą wiążące. Gdyby wybory te się odbyły, Komitet Obrony Demokracji nie uzna ich wyników.

Równocześnie wyrażamy głęboki szacunek i pełne poparcie dla przedstawicieli władz samorządowych, którzy, w poczuciu odpowiedzialności za powierzone im lokalne społeczności, sprzeciwiają się przeprowadzeniu wyborów w warunkach rozprzestrzeniającej się epidemii.

Wzywamy wszystkich obywateli do odmowy udziału w organizacji wyborów w dniu 10 maja, a w szczególności do odmowy pracy w komisjach wyborczych wszystkich szczebli.

Płynące ze strony rządzącego ugrupowania deklaracje możliwości zorganizowania wyborów w majowym terminie odbieramy jako próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od fatalnego stanu opieki medycznej oraz finansów państwa, jak również braku realnej pomocy dla pracodawców i pracowników.

Jedynie natychmiastowe, formalne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i wynikające z niego przesuniecie wyborów prezydenckich przywróci w tym zakresie konstytucyjny porządek w państwie oraz pozwoli całemu społeczeństwu, wszystkim organizacjom społecznym, samorządom i administracji rządowej skoncentrować całą energię na przeciwdziałaniu epidemii oraz nadchodzącej w ślad za nią katastrofie gospodarczej, jakiej Polska nie przeżyła od 1989 roku.

02.04.2020 /  Zarząd Komitetu Obrony Demokracji