Solidarni w obronie naszych praw i wolności - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
22326
post-template-default,single,single-post,postid-22326,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Solidarni w obronie naszych praw i wolności

Solidarni w obronie naszych praw i wolności

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się
działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i
Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie praw
podstawowych kobiet wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej
z 22 października 2020 r. Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych jest w pełni
zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos
gniewu. Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i
racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzące, wicepremiera
rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, do przemocy pozapaństwowej wywołują
olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw.

Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący, którzy instrumentalnie
wykorzystują instytucje państwowe oraz sytuację pogłębiającego się kryzysu epidemicznego w
celach politycznych, wbrew interesowi publicznemu, prowokując protesty społeczne i
wychodzenie ludzi na ulicę.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z
protestującymi w obronie praw kobiet. Ich protest jest wyrazem walki o godność i prawa
podstawowe wszystkich osób. Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi
uczestniczek i uczestników protestów, którzy korzystając z prawa do obywatelskiego
sprzeciwu, występują w obronie wolności nas wszystkich.

Jako obywatelki i obywatele, a także jako działaczki i działacze organizacji społecznych,
wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji
możliwości. Deklarujemy m.in. pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych,
wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa
obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

Sieć organizacji społecznych na rzecz Polski obywatelskiej

1. Archiwum Osiatyńskiego
2. Centrum Praw Kobiet
3. Forum Darczyńców w Polsce
4. Forum Obywatelskiego Rozwoju
5. Fundacja ARTinTRANSLATION
6. Fundacja Autonomia
7. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
8. Fundacja EduTank
9. Fundacja Feminoteka
10. Fundacja im. Stefana Batorego
11. Fundacja Katarzyny Kozyry
12. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
13. Fundacja Liberte
14. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
15. Fundacja Panoptykon
16. Fundacja Pole Dialogu
17. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
18. Fundacja SaveOneChild
19. Fundacja w Stronę Dialogu
20. Fundacja Szkoła z Klasą
21. Fundacja im. Roberta Schumana
22. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
23. Fundacja Panoptykon
24. Greenpeace Polska
25. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
26. Inicjatywa Wolne Sądy
27. Instytut Spraw Publicznych
28. Instytutu Zdrowia i Hortiterapii
29. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
30. Kampania Przeciw Homofobii
31. Kobiety Filmu
32. Komitet Obrony Demokracji
33. Krytyka Polityczna
34. Kultura Liberalna
35. Obywatele dla Edukacji
36. Obywatele Kultury
37. Obywatele RP
38. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Instytut
Psychologii Zdrowia PTP
39. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
40. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
41. Projekt: Polska
42. Razem dla Konarzewa
43. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
44. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
45. Stowarzyszenie Amnesty International
46. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
47. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
48. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
49. Stowarzyszenie Klon/Jawor
50. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
51. Stowarzyszenie Państwomiasto
52. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
53. Stowarzyszenie Zielone Dzieci
54. Wiosna bez Barier