Porozumienie dla Praworządności - oświadczenie 27.01.22 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
26095
post-template-default,single,single-post,postid-26095,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Porozumienie dla Praworządności – oświadczenie 27.01.22

27 stycznia odbyła się pod Sejmem konferencja prasowa, przedstawiająca efekty prac w ramach Porozumienia dla Praworządności.

 

Współpraca Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, organizacji pozarządowych oraz partii politycznych zaowocowała projektem ustawy, która wykona wyroki TSUE, przywróci porządek prawny oraz fundusze UE. Projekt zostanie złożony wspólnie przez pro-demokratyczne partie opozycyjne w najbliższym czasie.

POROZUMIENIE DLA PRAWORZĄDNOŚCI  Warszawa, dnia 27 stycznia 2022 r.

OŚWIADCZENIE

W ramach Porozumienia dla Praworządności organizacje obywatelskie zaangażowane w obronę praworządności w porozumieniu ze stowarzyszeniami sędziowskimi, prokuratorskim oraz inicjatywami adwokackimi przygotowały wspólnie 10-punktowy plan odbudowy państwa prawa w Polsce i późniejszej rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości.

W grudniu 2021 roku Porozumienie dla Praworządności zostało podpisane przez 10 opozycyjnych partii politycznych, których przedstawicielki i przedstawiciele wyrazili poparcie dla kierunków zmian zaproponowanych przez organizacje pozarządowe w Porozumieniu dla Praworządności.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przygotowało i przedstawiło projekt ustawy, która legislacyjnie wprowadza w życie 5 pierwszych punktów „Porozumienia dla Praworządności” i wykonuje dotychczasowe wyroki trybunałów europejskich oraz SN i NSA oraz zalecenia Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej.

W ramach Porozumienia dla Praworządności wszystkie partie opozycyjne i strona społeczna wspólnie uznały przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” projekt ustawy za podstawę do dalszych prac legislacyjnych.

Dzisiaj zapowiadamy złożenie w Sejmie projektu ustawy naprawczej bazującej na projekcie SSP Iustitia. Projekt zostanie złożony przez kluby opozycyjne jako projekt poselski i będzie podlegał dalszej procedurze sejmowej.

Uchwalenie tej ustawy umożliwi zakończenie konfliktu z instytucjami Unii Europejskiej oraz odblokowanie Funduszu Odbudowy, zapobieżenie blokadzie innych funduszy Unijnych w ramach mechanizmu warunkowości oraz uniknięcie dalszego naliczania kar nałożonych przez TSUE za nieprzestrzeganie orzeczeń.

Projekt ustawy zakłada:

• likwidację neoKRS oraz wybór prawidłowej, zgodnej z Konstytucją Krajowej Rady Sądownictwa;

• utratę funkcji przez wadliwie powołanych tzw. neosędziów oraz prawo wszystkich tych osób do przystąpienia do nowych konkursów przed prawidłowo wybraną KRS;

• likwidację Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych;

• system delegacji sędziowskich w okresie przejściowym (do czasu rozstrzygnięcia nowych konkursów sędziowskich) chroniący obywateli przed chaosem w sądach i nadmiernym przedłużaniem postepowań;

• zachowanie ważności orzeczeń wydanych z udziałem neosędziów (z wyłączeniem np. orzeczeń Izby Dyscyplinarnej, które są z mocy prawa nieważne), z jednoczesną możliwością wznawiania wadliwych postępowań, ale tylko na wniosek stron;

• wprowadzenie prawdziwie niezależnego, cywilizowanego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz usunięcie tzw. „ustawy kagańcowej”.

Podkreślamy, że jest to jedyny kompleksowy projekt zakładający przywrócenie podstawowych mechanizmów i zasad państwa prawa w Polsce. Projekt, który ponadto maksymalnie jak to możliwe chroni obywateli przed nieważnością postępowań i orzeczeń wydanych z udziałem neosędziów, a jednocześnie przewiduje przeprowadzenie reformy możliwe niezauważalnie dla podsądnych.

Liczymy, że ten projekt złożony w interesie Polski i wszystkich polskich obywateli, znajdzie poparcie w Sejmie, a większość sejmowa nie odrzuci go w ramach politycznej wojny.

 

Na konferencji byli obecni przedstawiciele:

Lewicy Razem,
Nowej Lewicy,
Nowoczesnej,
Partii Zielonych,
Platformy Obywatelskiej,
Unii Europejskich Demokratów,
Polskiej Partii Socjalistycznej,
Inicjatywy Polskiej.

Stronę społeczną reprezentowali:

Akcja Demokracja,
Komitet Obrony Demokracji,
Obywatele RP,
Ogólnopolski Strajk Kobiet,
Kongres Świeckości,
Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris,
Inicjatywa Wolne Sądy.