POROZUMIENIE DLA PRAWORZĄDNOŚCI - OŚWIADCZENIE 17.10.2022 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
28599
post-template-default,single,single-post,postid-28599,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

POROZUMIENIE DLA PRAWORZĄDNOŚCI – OŚWIADCZENIE 17.10.2022

POROZUMIENIE DLA PRAWORZĄDNOŚCI
OŚWIADCZENIE 17 X 2022

Polki i Polacy utracili właśnie dostęp do ogromnej części funduszy unijnych przeznaczonych dla naszego kraju w nowej perspektywie budżetowej. A wszystko to przez celowe niszczenie państwa prawa i naruszanie traktatów europejskich dokonywane przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Ekipa ta systematycznie łamie w szczególności art. 19 Traktatu o UE oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych zobowiązujące wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w szczególności poprzez gwarancję dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na podstawie ustawy.

Polskie władze przegrały w związku z tymi naruszeniami już kilkadziesiąt spraw w europejskich trybunałach. Odmawiają jednak konsekwentnie wykonania wyroków zapadłych w tych sprawach. Pomimo, że taki bezwzględny obowiązek ma każde państwo członkowskie. I pomimo, że podpisując dokument KPO rząd wprost zobowiązał się do wykonania kluczowych orzeczeń TSUE z lipca 2021 r.

Doprowadziło to do utraty już nie tylko pieniędzy z Funduszu Odbudowy (dla Polski przeznaczonych było 58 mld euro), ale także 75 mld euro z Funduszu Spójności, który od 2004 roku tak odmienił polskie miasta, miasteczka i wsie, dał nam wszystkim nowoczesne drogi i linie kolejowe, mosty, szpitale, chodniki itd. Teraz wszyscy najpewniej utracimy te 133 mld euro (to więcej niż cały roczny budżet naszego państwa) i rozwojowe szanse, o których marzyły pokolenia naszych rodaków, upatrujące w Zachodzie gwaranta wolności oraz wzorca poziomu życia i modernizacji, do których dążymy.

Jako organizacje społeczne reprezentujące miliony demokratycznie i proeuropejsko myślących obywatelek i obywateli Polski, uważamy za polityczną zdradę stanu odrzucenie tak ogromnych środków finansowych, szczególnie w obliczu aktualnej zapaści gospodarczej i kryzysu postpandemicznego.

Ponieważ nie można liczyć w tym zakresie na polskie władze, przejęliśmy inicjatywę i w celu wykonania wyroków TSUE i ETPCz określających jakie naruszenia muszą zostać zlikwidowane dla przywrócenia standardów europejskich, uzgodniliśmy w ramach bardzo szerokiej koalicji „Porozumienia dla Praworządności” projekt ustawy przygotowany na bazie projektu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, który następnie został wniesiony przez partie demokratycznej opozycji do Sejmu pod numerem druku 2012. Ten wspólny projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w pełni realizuje wszystkie warunki konieczne dla natychmiastowego odblokowania funduszy unijnych i przywrócenia należnego nam miejsca w europejskiej wspólnocie. Wystarczy go uchwalić, o co apelujemy, przerażeni historyczna paralelą do decyzji komunistycznych władz, które w latach 40. w pełni świadomie (podobnie jak teraz robi to obecny rząd) odrzuciły plan Marshalla pozbawiając ówczesną Polskę jakichkolwiek możliwości rozwoju.

 

Z wyrazami szacunku

Akcja Demokracja

Komitet Obrony Demokracji

Obywatele RP

Ogólnopolski Strajk Kobiet

Kongres Świeckości

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” #DI

Inicjatywa Wolne sądy