Oświadczenie ZG KOD nt wyroku wobec działaczy oraz sympatyków KOD w Sądzie Okręgowym w Suwałkach - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
14528
post-template-default,single,single-post,postid-14528,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie ZG KOD nt wyroku wobec działaczy oraz sympatyków KOD w Sądzie Okręgowym w Suwałkach

Oświadczenie w sprawie wyroku dotyczącego działaczy oraz sympatyków Komitetu Obrony Demokracji w sprawie rzekomego zakłócania spotkania w kampanii wyborczej do Senatu, a także działań Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Suwałkach
Dzisiaj sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach wydał wyrok w sprawie pięciu członków Komitetu Obrony Demokracji obwinionych przez Policję o zakłócenie uroczystości otwarcia wystawy poświęconej Gen. Władysławowi Andersowi, w której to uroczystości udział brała kandydująca wówczas do Senatu córka generała Anna Anders. Sędzia Sądu Okręgowego utrzymał wyrok uniewinniający wobec dwóch osób, wobec pozostałej trójki przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, który już dwukrotnie w przeszłości uniewinnił wszystkich obwinionych.
Jacek Sowul sędzia Sądu Okręgowego, który 6 kwietnia br. uchylił już raz w całości orzeczenie Sądu Rejonowego. Stało się to po tym, jak według doniesień medialnych, to właśnie sędzia Jacek Sowul spędził kilka dni w Wilnie w towarzystwie Wiceministra Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, który dziś odpowiada za nominacje Prezesów Sądów z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Przypomnijmy, kilka dni temu sędzia Jacek Sowul został mianowany Prezesem Sądu Okręgowego, a dziś w Suwałkach to podległy mu sędzia wydał orzeczenie w sprawie obwinionych członków Komitetu Obrony Demokracji.
Mamy poważne przypuszczenia, iż stało się to, przed czym Komitet Obrony Demokracji przestrzega od wielu miesięcy. Istnieje uzasadniona obawa, że wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z kwietnia bieżącego roku był uzgodniony z urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, a sędzia, który go wydał w nagrodę został mianowany prezesem Sądu Okręgowego.
Mamy uzasadnioną obawę, że Sąd Okręgowy w Suwałkach przestał być sądem niezależnym, a niektórzy jego sędziowie przestali być niezawiśli. To ewidentny przykład na to, że w sprawach politycznych, a z taką mamy w tym przypadku do czynienia, wyroki będą zapadały w siedzibie PiS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, a nie w niezależnym sądzie, wydawane przez niezawisłych sędziów.
W specjalnym piśmie, które dziś przekażemy Ministerstwu Sprawiedliwości, żądamy ujawnienia wszelkich okoliczności związanych z pobytem sędziego Jacka Sowuli i wiceministra Łukasza Piebiaka w Wilnie, oraz informacji na temat mianowania sędziego Jacka Sowuli na prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach wraz z uzasadnieniem decyzji o awansie.
Jednocześnie deklarujemy pełną solidarność z naszą koleżanką i kolegami z Komitetu Obrony Demokracji, którzy są obwinieni w tej sprawie i deklarujemy im pełne wsparcie.
W naszym przekonaniu proces dewastacji niezależnego sądownictwa wszedł w nowy etap, skutkujący politycznymi wyrokami i tak jak dotychczas, będziemy z całą mocą przeciwko temu protestować.
Komitet Obrony Demokracji
26.10.2017
Treść oświadczenia [PDF]
Wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udostępnienie informacji publicznej w powyższej sprawie [PDF]
***

DEUTSCH

Erklärung bezüglich der Verurteilung von Aktivisten und Anhänger vom Komitet Obrony Demokracji (Komitee zur Verteidigung der Demokratie) in der Sache vermeintliche Störung der Wahlkampagne zum polnischen Senat sowie zu der Vorgehensweise des polnischen Justizministeriums im Bezirksgericht in Suwałki.
Im Bezirksgericht in Suwałki fiel heute das Urteil gegen 5 Mitglieder des Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD). Sie wurden beschuldigt am 16.04.2016 bei der Eröffnung einer Ausstellung zur Ehren des Generals Anders gestört zu haben. An der Eröffnung nahm auch die Tochter des Generals- Anna Anders teil, zu der Zeit Kandidatin für den polnischen Senat. Das Bezirksgericht hat in zwei Fällen den Freispruch bestätigt, bei drei anderen Aktivisten wurde die Sache an das Amtsgericht in Suwałki zurückverwiesen. Dieses Amtsgericht hat schon zwei Mal alle fünf Aktivisten freigesprochen.
Jacek Sowul, der Bezirksrichter in Suwałki hat schon einmal, am 06.04.2017 die gerichtliche Entscheidung des Amtsgerichts bez. des Freispruchs aufgehoben. Laut Medienberichten kam es dazu nach dem Richter Jacek Sowul einige Tage in Wilno mit Łukasz Piebiak- Stellvertretender Justizminister, verbracht hat. Łukasz Piebiak ist im Justizministerium für die Ernennung der Präsidenten der Gerichte zuständig. Und Jacek Sowul wurde vor ein paar Tagen von diesem Staatsbeamten zum Präsidenten des Bezirksgerichts in Suwałki ernannt. Heute ihm unterstellter Richter hat das Urteil in der Sache der drei Aktivisten des Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD) gesprochen und an das Amtsgericht in Suwałki zurückverwiesen.
Wir haben Grund zur Annahme, dass nun das eingetreten ist wovor das Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD) gewarnt hat. Die Sorge ist berechtigt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes vom 06.04.2017 mit einem Beamten des Justizministeriums abgesprochen wurde und der Richter, der diesen Urteil verkündet hat, dafür zum Präsidenten des Bezirksgerichts in Suwałki befördert wurde.
Wir haben die Befürchtung, dass da Bezirksgericht in Suwałki kein unabhängiges Gericht mehr ist und die Richter ihre Unbefangenheit verloren haben. Es ist eindeutig, dass bei politischen Sachen und hier gibt es so eine, die Entscheidungen an der Nowogrodzkastr. in Warszawa, im Sitz der regierenden Partei PiS getroffen werden und nicht im unabhängigen Gericht, gesprochen von einem unbefangenen Richter.
In einem Schreiben, das heute dem Justizminister zugestellt wird, fordern wir das Ministerium dazu auf alle Einzelheiten über den Aufenthalt des Richters Sowula und des Stellvertretenden Justizministers Łukasz Piebiak in Wilno zu veröffentlichen. Das gleiche betrifft die Umstände der Ernennung mit Begründung des Richters Sowula zum Präsidenten des Bezirksgerichts in Suwałki.
Wir bekunden hiermit unsere Solidarität mit unserer Kollegin und unseren Kollegen vom Komitee zur Verteidigung der Demokratie, die in dieser Sache beschuldigt werden. Sie haben unsere volle Unterstützung.
Unserer Meinung nach ist nun eine neue Stufe der Zerstörung der polnischen Justiz eingetreten. Es wird politische Urteile geben. Dem werden wir uns entschieden widersetzen.
Komitet Obrony Demokracji
26.10.2017