Oświadczenie ławników-elektów SN z 16.03.2023 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
29796
post-template-default,single,single-post,postid-29796,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie ławników-elektów SN z 16.03.2023

OŚWIADCZENIE ŁAWNIKÓW-ELEKTÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO WYBRANYCH W DNIU 6 X 2022 R. PRZEZ SENAT RP NA II KADENCJĘ, TJ. LATA 2023–2026

w sprawie drugiej tury cząstkowego zaprzysiężenia z dnia 16 marca 2023 r.

Jako ławnicy wybrani zgodnie z prawem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej dn. 6 października 2022 r. w liczbie 26 osób, w związku z niejasnym zaproszeniem przez I prezes Sądu Najwyższego, wystosowanym wobec kolejnych siedmiu osób z naszej grupy a odnoszącym się do przyjęcia ślubowania wobec zaproszonych w dn. 16 marca br., oświadczamy, co następuje:

1. Podtrzymujemy nasz protest wobec selektywnego zaprzysięgania ławników SN. Oczekujemy odebrania ślubowania od wszystkich 26 osób niezaprzysiężonych do dnia 1 stycznia br., bez dodatkowych rozmów i warunków. Przypominamy, że jakakolwiek dodatkowa weryfikacja ławników-elektów przez I prezes SN jest niezgodna z prawem.

2. Stwierdzamy stanowczo, że w ww. procesie cząstkowego zaprzysięgania nie uczestniczymy w żadnych wstępnych rozmowach weryfikacyjnych z I prezes SN, a próbę takiej interpretacji przebiegu zdarzeń uznajemy za nieuprawnioną. Z żalem konstatujemy też, że nie dochodzi do jakiegokolwiek realnego dialogu, w którym prof. Małgorzata Manowska wyjaśniłaby nam przyczyny swojego postępowania.

3. Niezmiennie i solidarnie podtrzymujemy gotowość podjęcia obowiązków ławniczych i wykonywania ich w sposób respektujący zasady polskiej Konstytucji i demokratycznego państwa prawnego.

4. Ci z nas, którzy zostali dotąd zaprzysiężeni (w liczbie 10 osób) złożyli już uprzednio bądź złożą w ciągu najbliższych dni po zaprzysiężeniu wnioski indywidualne o niewyznaczanie do składów orzekających do momentu przyjęcia przez I prezes SN ślubowania od wszystkich trzydzieściorga ławników II kadencji i sformowania Rady Ławniczej SN. Nasze uczestnictwo w postępowaniach przed powołaniem wszystkich ławników czyniłoby zapadające orzeczenia podważalnymi zarówno na gruncie procedury cywilnej, jak i karnej. Szczegółowa argumentacja przemawiająca za podjęciem takiej solidarnej decyzji wyłożona została w przedłożonych Sądowi Najwyższemu wnioskach zaprzysiężonych ławników.

Stanisław Adamski

Magdalena Bielska

Sylwia Bogusz

Robert Burek

Anita Czarniecka

Małgorzata Figa-Tomińska

Izabela Fularz

Jarosław Gałkiewicz

Grzegorz Gołębiowski

Piotr Kaliszek

Grzegorz Kolek

Andrzej Kompa

Joanna Lasko

Sławomir Majdański

Sławomir Majewski

Roman Piotrowski

Jarosław Płuciennik

Jolanta Puacz-Olszewska

Sława Rafalak

Anna Schmidt-Fic

Monika Szafraniec

Robert Szczerbaniak

Urszula Szrek-Adamska

Ewa Topór-Nawarecka

Przemysław Wiszniewski

Grzegorz Wiśniowski

Warszawa, 16 marca 2023 r.