Oświadczenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
11580
post-template-default,single,single-post,postid-11580,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

6 stycznia 2017 r.
Szanowni Państwo,
Mając na uwadze dobro Stowarzyszenia KOD, w odpowiedzi na publiczne wezwanie Zarządu, będące reakcją na zaistniałą sytuację, Komisja Rewizyjna zobowiązuje się do:

  1. zlecenia audytu finansów oraz procedur przez profesjonalnych audytorów, w celu zagwarantowania transparentności funkcjonowania Stowarzyszenia;
  2. niezwłocznego przedstawienia wyników audytu;
  3. niezwłocznego przedstawienia sprawozdania z dotychczasowej działalności Komisji.

Prosimy o cierpliwość. Wybór firmy i postępowanie audytowe zajmie – w naszej ocenie – około 6 tygodni, od chwili podpisania umowy do czasu opublikowania raportu. W przypadku opóźnienia z przyczyn od nas niezależnych – a takie mogą się pojawić – uważamy za zasadne przesunięcie terminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów SKOD, do czasu opublikowania wyników raportu z postępowania audytowego.
Jak wynika ze statutu, Komisja Rewizyjna m. in. jest zobowiązana do przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów SKOD. Od początku roku przygotowujemy takie sprawozdanie – szacujemy, że opracowanie wszystkich zestawień zajmie nam jeszcze co najmniej tydzień. Zobowiązujemy się przedstawić je Państwu za pośrednictwem dopuszczonych przez Zarząd kanałów komunikacyjnych oraz poprzez nowo wybranych przewodniczących zarządów regionalnych lub koordynatorów tymczasowych.
Komisja Rewizyjna powstrzymuje się od wydawania jakichkolwiek oświadczeń w mediach do czasu zakończenia audytu. W przypadku zapytań będziemy odsyłać zainteresowanych do Zarządu, jako ciała statutowo władnego do reprezentowania Stowarzyszenia. Prosimy Zarząd o wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami w tym zakresie
Sugerujemy, aby osoby bezpośrednio zainteresowane, ze względu na potencjalny konflikt interesów, zawiesiły wykonywanie swoich obowiązków w Zarządzie SKOD do chwili opublikowania wyników audytu.
Komisja Rewizyjna oświadcza również, że:

  • w swoim działaniu przestrzega wypracowanych przez doktrynę zasad wewnętrznej demokracji, praworządności, równości członków i transparentności procedur.
  • opierając się na obowiązującej w polskim prawie zasadzie domniemania niewinności, powstrzymuje się od zajęcia własnego stanowiska, do czasu otrzymania rzetelnej informacji od Zarządu SKOD, w tym raportu audytorów;
  • w całości nie miała dostępu do rachunków Komitetu Społecznego KOD, który – jako ciało odrębne – nie podlega jej kontroli.

Paweł Wimmer oświadczył, że w celu zachowania transparentności wyłączy się z prac Komisji w zakresie audytu SKOD.
Elżbieta Pytlarz, przewodnicząca
Paweł Wimmer, sekretarz
Michał Klementowski, członek Komisji