Oświadczenie KOD ws. rezolucji Parlamentu Europejskiego - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
7015
post-template-default,single,single-post,postid-7015,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie KOD ws. rezolucji Parlamentu Europejskiego

Komitet Obrony Demokracji

W związku z przyjętą dzisiaj przez Parlament Europejski rezolucja ws. Polski, Komitet Obrony Demokracji wyraża zaniepokojenie faktem, ze organy europejskie zmuszone są ponownie wydać tak stanowcza opinię. Jest to kolejne już stanowisko Europy wyrażające głęboką obawę i troskę o stan demokracji i praworządności w Polsce, za które odpowiedzialne są bezpośrednio działania obecnej
władzy.
Dotychczasowe, negatywne reakcje pochodziły od ekspertów i prawników, oraz instytucji, które reprezentują. Parlament Europejski jest jednak najwyższym w Unii Europejskiej organem wybranym demokratycznie, reprezentującym nie instytucje, a narody Europy. Wspólna rezolucja największych frakcji w PE jest wiec kolejnym, bolesnym dowodem na szkodliwość działań podejmowanych przez polski rząd i parlament, które skutecznie niszczą nie tylko przestrzeganie fundamentalnych wartości europejskich w Polsce, ale tez jej wizerunek za granica i pozycje na arenie międzynarodowej.
Rezolucja PE mówi jasno, iż „(Parlament Europejski) wzywa polski rząd do uszanowania, opublikowania i pełnego wprowadzenia w życie wyroku TK z 9 marca 2016 bez dalszych opóźnień, a także do wprowadzenia w życie wyroków z 3 i 9 grudnia 2015”. PE „wzywa również polski rząd do pełnej implementacji rekomendacji Komisji Weneckiej”. Jest to dokładnie to, o co KOD walczy i upomina się codziennie pod Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. KOD również domaga się, aby Premier Beata Szydło postanowiła przestrzegać prawa i wykonywać swoje obowiązki, tak jak zobowiązała się to robić, obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów.
Pamiętajmy też, jak dotkliwa dla wizerunku Polski możne być procedura, wszczęta przez Komisje Europejska w wyniku działań rządu: „Parlament Europejski popiera decyzje KE o uruchomieniu ustrukturyzowanego dialogu w ramach procedury kontroli praworządności, która powinna wyjaśnić, czy istnieje systemowe zagrożenie dla demokratycznych wartości i rządów prawa w Polsce; (…) wzywając Komisje do uruchomienia, w przypadku braku zastosowania się polskiego rządu do rekomendacji KE, drugiego etapu procedury i wydania „rekomendacji dotyczącej rządów prawa” oraz zaoferowania Polsce wsparcia w przygotowaniu rozwiązań, które wzmocnia rządy prawa”.
Rozumiemy, ze postępowanie Komisji było nieuniknione i ma na celu wyłącznie wsparcie praworządności w Polsce, a nie – jak nam się wmawia – jej karanie. Jest dla nas jednak zupełnie niezrozumiałe, jak polski rząd mógł doprowadzić do tak daleko idących działań ze strony instytucji UE. W imię własnych, niejasnych i wąsko rozumianych interesów, PiS sprowadził praworządność w zarządzanym przez siebie kraju do stanu zmuszającego Europę do reakcji. Sytuacja taka nie miała jeszcze miejsca w historii Unii i w naszej opinii jest niedopuszczalna.
Uważamy, ze wystarczy już upokorzenia, które rząd funduje Polsce. Mamy nadzieje, ze otrzymawszy ten kolejny, jasny przekaz, wyrażający głębokie zaniepokojenie, ale tez troskę o Polskę, rząd nie postanowi znowu “obrazić się” na Europę i z uporem twierdzić, ze “demokracja w Polsce ma się dobrze”. Wierzymy też, ze zarówno Prezydent Andrzej Duda, jak i prezes Jarosław Kaczyński, tym razem nie zbagatelizują dokumentu, lecz wezmą sobie do serca rekomendacje w nim zawarte, pamiętając, ze maja one na celu wzmocnić Ich kraj, a dzięki temu Europę, która wspólnie tworzymy.

Komitet Obrony Demokracji


[pdf-light-viewer id=”7037″]