Oświadczenie Głównej Komisji Rewizyjnej KOD - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
13121
post-template-default,single,single-post,postid-13121,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie Głównej Komisji Rewizyjnej KOD

Szanowni Państwo,
W dniu 2 września odbyło się trzecie posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej.
Przygotowanie do posiedzenia, w tym ustalenie agendy oraz zebranie dokumentów, źródłowych trwało parę dni ale zaowocowało bardzo efektywnym całodniowym spotkaniem GKR. Podjęliśmy szereg decyzji w zakresie działań które GKR zamierza przeprowadzić w perspektywie najbliższych tygodni, w tym czynności kontrolnych.
Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie działań które zostały zaplanowane:

  • Na wniosek Rady Regionów: kontrola dotycząca KOD International mająca na celu ustalenie statusu prawnego tej jednostki organizacyjnej w strukturze KOD.
  • Kontrola realizacji i stanu prawnego kontraktów managerskich podpisanych 15 marca z częścią członków poprzedniego Zarządu Głównego, w tym kwestia wypowiedzenia umowy przez jednego z członków ZG.
  • Podjęcie starań w zakresie zapewnienia GKR stałego wsparcia prawnego.
  • Wszczęcie kontroli w sprawie rejestrowania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania uchwał Zarządu Głównego zgodnie ze Statutem.
  • Wniosek o zasięgnięcie opinii prawnej w sprawie konsekwencji niewdrożenia dyspozycji art. 71 i 53 Statutu .
  • Wszczęcie kontroli działu członkowskiego KOD.
  • Kontrolę zgodności procesów zakupowych z postanowieniami Statutu, w szczególności art. 70 Statutu w wybranych regionach.
  • Zlecenie Regionalnym Komisjom Rewizyjnym wybranych regionów kontroli dokumentacji finansowej.Ponadto omówiliśmy cztery skargi członków stowarzyszenia, które dotychczas wpłynęły do GKR.
    O wynikach naszych działań w tym wynikach kontroli będziemy informować w dalszych komunikatach.

`

Główna Komisja Rewizyjna