List KOD. Jedne z najważniejszych wyborów w historii Francji - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
26729
post-template-default,single,single-post,postid-26729,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

List KOD. Jedne z najważniejszych wyborów w historii Francji

– Wobec okrutnej agresji i wyniszczającej wojny, która na zawsze zmieni Europę i Świat – dekompozycja Francji, kolebki demokracji i jednego z najważniejszych symboli zachodniej Europy może przynieść tragiczne skutki dla wszystkich – pisze Kuba Karyś, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji. Całość poniżej.

Do Obywateli Francji

Drodzy Przyjaciele,
stajecie właśnie przed jednymi z najważniejszych wyborów w historii – nie tylko Waszego kraju, ale całej Europy i Świata.
W obliczu rozprzestrzeniającej się nietolerancji, demagogii, populizmu; narastających nacjonalizmów, eskalacji kłamstwa i fałszywej narracji; wobec budowania powszechnych lęków i idącej za nimi nienawiści, a wreszcie, wobec okrutnej agresji i wyniszczającej wojny, która na zawsze zmieni Europę i Świat – dekompozycja Francji, kolebki demokracji i jednego z najważniejszych symboli zachodniej Europy może przynieść tragiczne skutki dla wszystkich.
My, Polacy wiemy doskonale, czym jest pełzająca dyktatura, czym jest zamach na Konstytucję i trójpodział władzy, zawłaszczanie sądownictwa i likwidacja wolności mediów, ograniczanie swobód Obywatelek i Obywateli. Nie spodziewaliśmy się tego w 2015 roku, kiedy to po wyborach rozpoczął się trwający do teraz stopniowy rozkład praworządnego państwa. Tak, jak Wy dzisiaj nie możecie nawet przeczuwać, co po Waszych wyborach stać się może.
Ostrzegam – nie popełnijcie naszych błędów, nie dopuśćcie do władzy cichych zwolenników dyktatury, przyjaciół europejskich satrapów i zbrodniarzy, nie idźcie drogą, która doprowadzić Was może do drugiej Francji Vichy i pociągnąć za sobą w otchłań wieloletniego światowego konfliktu nas wszystkich. Dzisiaj Francji, Europie i Światu potrzebna jest stabilność i pewność. Bardziej niż kiedykolwiek musimy wspólnie, demokratycznymi siłami zjednoczyć się wobec zła. Usłyszcie ten krzyk z Polski, która ponad trzydzieści lat temu przyczyniła się do przywrócenia Europy wschodniej i środkowej demokratycznemu światu – Wasza mądrość, świadomość i determinacja mogą uratować dzisiaj nas. 
Wolna, demokratyczna Francja jest dzisiaj najważniejsza, by już nigdy więcej Wolność nie musiała nas wieść na żadne barykady.

Kuba Karyś
przewodniczący
Komitetu Obrony Demokracji
Polska

Aux citoyens de France,
Chers amis,
Actuellement, vous affrontez l’un des choix les plus fondamentaux – non seulement pour votre pays, mais aussi pour l’ensemble de l’Europe et du monde. Face à l’intolérance, à la démagogie, au populisme qui ne cessent de croître, face à la montée des nationalismes, à l’escalade du mensonge et des fausses narrations, face à la consolidation des craintes universellement ressenties et à la haine qui en découle ; finalement, face à l’agression barbare et à la guerre dévastatrice qui vont à jamais changer l’Europe et le monde – la décomposition de la France, ce berceau de la démocratie et l’un des plus grands symboles de l’Europe occidentale, peut apporter des conséquences qui seront tragiques pour nous tous.
Nous, les Polonais, sommes parfaitement conscients de ce que sont la dictature rampante, l’attentat contre la Constitution et la séparation des pouvoirs, l’appropriation du système judiciaire et l’anéantissement de la liberté d’expression des médias, l’atteinte aux droits des Citoyennes et des Citoyens. Nous ne nous y attendions pas en 2015 lorsque, à la suite des élections, la désintégration graduelle de l’Etat de droit, qui se poursuit jusqu’aujourd’hui, a commencé en Pologne. Vous non plus ne pouvez même pas pressentir ce qui risque d’advenir après l’élection présidentielle en France.
Je vous préviens : ne commettez pas nos erreurs, ne remettez pas le pouvoir entre les mains des partisans de la dictature, même s’ils le sont en cachette, des amis des satrapes et des criminels européens, ne suivez pas la voie qui peut vous conduire à la nouvelle France de Vichy, tout en risquant de nous entraîner tous dans le gouffre d’un conflit mondial qui peut durer pendant des années. Aujourd’hui, la France, l’Europe et le monde ont besoin de stabilité et de sécurité. Nous devons, plus que jamais, nous unir face au Mal – ensemble, par nos forces démocratiques. Écoutez ce cri en provenance de Pologne qui, il y a plus de trente ans, a contribué à ramener l’Europe centrale et orientale au monde démocratique. Votre sagesse, votre lucidité et votre détermination peuvent nous sauver.
Une France libre et démocratique est aujourd’hui essentielle pour que la Liberté ne doive plus jamais guider aucun peuple aux barricades.

Kuba Karyś
Président du Comité de Défense de la Démocratie
Pologne

Traduit du polonais par : Beata Geppert