Krajowy Zjazd Delegatów KOD 24.05.2020 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
21498
post-template-default,single,single-post,postid-21498,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Krajowy Zjazd Delegatów KOD 24.05.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów KOD na dzień 24 maja 2020 r.

Zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Komitetu Obrony Demokracji, Zarząd Główny zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów na dzień 24 maja 2020 r. Ze względu na panującą w Polsce epidemię Covid-19 Zarząd Główny zdecydował o przeprowadzeniu zjazdu w sposób zdalny, za pośrednictwem platformy internetowej http://posiedzenia.pl. Początek zjazdu zaplanowany jest na godz. 10:00. W przypadku braku kworum w tym terminie, drugi termin zjazdu wyznaczono na godz. 11:00. Zgodnie z § 26 ust. 6 Statutu, otwarcie zjazdu w drugim terminie nie wymaga kworum.

Na podstawie § 31 ust. 1 Statutu Zarząd Główny proponuje następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie kworum przez przedstawiciela Zarządu Głównego
 2. Wybór prezydium Zjazdu
 3. Przyjęcie regulaminu obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór komisji Zjazdu
 6. Przyjęcie uchwały o przedłużeniu kadencji władz krajowych Stowarzyszenia
 7. Zamknięcie list kandydatów do wszystkich organów władz krajowych Stowarzyszenia
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Głównego
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu
 11. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego
 12. Wybory Przewodniczącego Zarządu Głównego
 13. Podjęcie uchwały o liczbie członków Zarządu Głównego
 14. Wybory Zarządu Głównego
 15. Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej
 16. Wybory Głównego Sądu Koleżeńskiego
 17. Przyjęcie uchwał
 18. Wolne wnioski
 19. Zamknięcie obrad

Ponieważ Zjazd jest zwoływany jako zwyczajny, porządek obrad może być zmodyfikowany przez Zjazd na wniosek każdego delegata. W załączniku do niniejszej wiadomości znajduje się treść uchwały o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów wraz z projektem regulaminu obrad.

Jak się połączyć?

W ciągu najbliższych kilku dni wszyscy delegaci otrzymają na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej informację o haśle dostępu do platformy posiedzenia.pl. Prosimy o niezwłoczne zalogowanie się do systemu i zmianę hasła. Platforma udostępnia możliwość transmisji głosu i obrazu oraz pozwala na przeprowadzenie głosowań jawnych i tajnych. Do połączenia może posłużyć smartfon, tablet, laptop lub komputer stacjonarny wyposażony w kamerę, głośniki i mikrofon.

Wybory do organów statutowych stowarzyszenia

Ze względu na upływ kadencji władz statutowych Stowarzyszenia, zachodzi konieczność wyboru nowych władz, tj. Przewodniczącego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Kandydować może każdy z członków KOD. Kandydaci do nowych władz mogą przesłać zgłoszenie swojej kandydatury na adres [email protected]. Do zgłoszenia można dołączyć prezentację swojej osoby wraz ze swoimi tezami programowymi, w formie pliku PDF. Materiały te zostaną opublikowane na stronie https://ruchkod.pl/KZD2020 i będą publicznie dostępne.

Uchwały programowe i statutowe

Projekty uchwał prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected]. Przesłane elektronicznie projekty uchwał będą dostępne na stronie https://ruchkod.pl/KZD2020. Wzory projektów uchwał dostępne są pod poniższymi adresami internetowymi:

https://ruchkod.pl/KZD2020/Dokumenty/Projekt_uchwaly.doc

https://ruchkod.pl/KZD2020/Dokumenty/Projekt_uchwaly_o_zmianie_statutu.doc

Zmiana statutu w zakresie przedłużenia kadencji obecnych władz

Ze względu na nieobecność na zjeździe delegatów z dwóch regionów, które nie zdążyły przeprowadzić regionalnych zjazdów wyborczych, Zarząd Główny zaproponuje w punkcie 6 porządku obrad głosowanie nad zmianą statutu, umożliwiającą przedłużenie kadencji obecnych władz Stowarzyszenia do dnia 30 września 2020 r. Jeżeli zmiana ta uzyska wymaganą w statucie większość 2/3 głosów, Zarząd Główny zaproponuje zamknięcie obrad po tym punkcie. W takim wypadku wyboru nowych władz dokona następny Zjazd Delegatów, zwołany przed końcem września br.

Zarząd Główny KOD