Komunikat Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z dnia 5 listopada 2016 r. - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
10633
post-template-default,single,single-post,postid-10633,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Komunikat Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z dnia 5 listopada 2016 r.

W dniu 31.10.2016 r. Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” złożył sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.). W sprawozdaniu zostały podane następujące informacje:
1) Suma zebranych środków pieniężnych 1 094 754,70 zł,
2) Koszty organizacji zbiórki ogółem 787,61 zł, a w tym :
– koszty związane z organizacją zbiórki: skarbony, puszki, identyfikatory: 689,49 zł,
– koszty kampanii informacyjnej : 18,76 zł,
– koszty administracyjne : 35,20 zł,
– pozostałe koszty : 44,16 zł.
Ze środków zebranych przez Komitet Społeczny, przez 9,5 miesiąca, finansowane były działania KOD-u w 16 województwach. Aktualnie prowadzone prace nad sprawozdaniem, obejmującym informację o wydatkowaniu środków, pozwalają stwierdzić, że do końca sierpnia 2016 roku wpłynęło 1241 faktur i rachunków. Oznacza to, że średnia wartość jednostkowego wydatku ze środków Komitetu Społecznego wyniosła około 880 zł.
Z zebranych środków sfinansowano kilkadziesiąt spotkań w ramach Latającego Uniwersytetu Demokracji oraz kilkaset spotkań i debat, które zorganizowali sympatycy Komitetu Obrony Demokracji. W czasie trwania zbiórki odbyło się ponadto kilka dużych ogólnopolskich marszy i zgromadzeń publicznych, kilkaset mniejszych zgromadzeń w niemal wszystkich miastach na prawach powiatu. Koszty ich organizacji pokrywane były także ze środków Komitetu Społecznego.
Komitet Społeczny nie przeznaczał środków ze zbiórki publicznej na wynajem biur, nie zatrudniał pracowników ani nie wypłacał wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych.
Należy przy tym wyjaśnić ze sprawozdaniem objęte były środki zebrane do puszek przez kwestujących, w okresie od 15.12.2015 tj. od rozpoczęcia zbiórki publicznej do 30.09.2016 (data zakończenia zbiórki).
Sprawozdanie złożone w MSWiA nie zawiera informacji o poszczególnych, zgodnych z celami prowadzonej zbiórki, wydatkach. W świetle przywołanej wyżej ustawy sprawozdanie z rozdysponowania zebranych środków należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia 12-miesięcznego okresu od zakończenia zbiórki publicznej – w tym przypadku oznacza to formalnie koniec listopada 2017 roku.
Należy podkreślić, że Komitet Społeczny planuje sporządzić sprawozdanie w znacznie krótszym terminie.
Zbiórka na Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” zakończyła się 30.09.2016. Od tego dnia wszystkie wydatki KOD-u finansowane są ze środków Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”.
Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
Piotr Cykowski
Piotr Chabora
Paweł Wimmer