KOD jest już stowarzyszeniem! - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
5147
post-template-default,single,single-post,postid-5147,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

KOD jest już stowarzyszeniem!

KOD jest już stowarzyszeniem!

DRODZY
KODERKI, KODERZY ORAZ KODERZĄTKA
JESTEŚMY ZAREJESTROWANYM STOWARZYSZENIEM!
No dobrze, już emocje opadły?
Cieszymy się jak dzieci. Dziś, 1 marca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał Komitet Obrony Demokracji do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.
Proces rejestracji wymagał od nas cierpliwości, wspólnie z zaprzyjaźnioną kancelarią adwokacką, działającą dla nas pro-bono, podejmowaliśmy kolejne formalne kroki, aby go możliwie przyśpieszyć.
Przedstawimy kolejność dalszych działań:

  1. Komisja Statutowa kończy prace nad zmianami w Statucie, które mają za zadanie umożliwienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / Delegatów, które określi program działania KOD i wybierze władze na pierwszą pełną kadencję, zgodnie z deklaracją złożoną przez Mateusza Kijowskiego na zebraniu założycielskim. Komisja Statutowa w w trakcie swoich prac zebrała uwagi do Statutu m.in. od regionów, zainteresowanych członków i członkin KODu, wysłuchuje głosów zewnętrznych ekspertow. Przewidujemy, że prace zakończą się do 15 marca 2016 r. przyjęciem projektu Statutu przez Zarząd Główny.
  2. Projekt zmienionego Statutu zostanie zostanie przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków-Założycieli, przewidujemy, że może się to odbyć do końca kwietnia br.
  3. Po przyjęciu zmian do Statutu, w regionach zostanie otwarty proces przyjmowania członków Stowarzyszenia.
  4. Następnie rozpocznie się proces formowania struktur terenowych wg nowego Statutu; odbywać się będą zebrania Członków, wybory Zarządów Regionów.
  5. W zależności od dynamiki i liczby zgłaszających się członków, Zarząd Główny podejmie decyzję czy zostanie zarządzone Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków czy Delegatów w celu określonym w pkt 1. Jeśli Delegatów – rozpocznie się proces wyboru delegatów w strukturach terenowych.
  6. Zależy nam, aby proces formowania się struktur Stowarzyszenia przebiegał jak najsprawniej i jak najszybciej, jednocześnie będziemy dbać, aby proces ten odbywał się w zgodzie z przepisami, w oparciu o opinie ekspertów.

Na koniec, chcemy zaapelować do Was wszystkich o świadome i odpowiedzialne bycie z KOD i w KOD. Teraz będziemy postrzegani już nie tylko jako ruch społeczny, ale też jako uczestnik obrotu prawnego, podlegać będziemy wszechstronnej kontroli.
My, tu podpisani, jako członkowie Zarządu Głównego, zobowiązujemy się wobec Was, że w najlepszej wierze i w miarę naszych zdolności doprowadzimy do sformowania przez Was sprawnego organizmu, aby tak jak dotychczas specjalizować się w przywracaniu nadziei Polakom.
Drodzy! Razem obronimy Demokrację!
[pdf-light-viewer id=”5151″]