Inicjatywa obywatelska KOD - projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
3158
post-template-default,single,single-post,postid-3158,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Inicjatywa obywatelska KOD – projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Komitet Obrony Demokracji

KOD złożył u Marszałka Sejmu obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej o Trybunale Konstytucyjnym. Do zawiadomienia – zgodnie z wymogami prawa – dołączono poprawnie przygotowany pod względem formalnym projekt ustawy oraz wykaz tysiąca obywateli, którzy swoim podpisem poparli projekt. Po zarejestrowaniu przez Marszałka naszego komitetu przystąpimy do zbierania pozostałych 99 tysięcy podpisów.
Jeśli nam się to uda, Sejm będzie musiał rozpatrzeć nasz projekt.
Najważniejsze zmiany, które proponujemy:

  • wybór sędziów Trybunału dokonywany większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów;
  • większy krąg podmiotów, które mogą zgłaszać kandydatów: Prezydent Rzeczypospolitej, Krajowa Rada Sądownictwa, Zgromadzenia Ogólne sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • powierzenie dalszego sprawowania obowiązków sędziemu Trybunału, którego kadencja upłynęła, do czasu wyboru jego następcy;
  • kadencyjność prezesa i wiceprezesa Trybunału (6 lat);
  • ślubowanie nowych sędziów przed Marszałkiem Sejmu, a nie przed Prezydentem, na tym samym posiedzeniu, na którym sędzia został wybrany;
  • utrzymanie dotychczasowych składów orzekających i zwykłej większości głosów w orzekaniu: pełny skład – 15 sędziów, przy kworum 9 sędziów, skład pięcioosobowy (dla większości spraw), skład trzyosobowy.

W naszym projekcie nie ma też utrudnień proceduralnych wprowadzonych przez ostatnie ustawy nowelizujące: terminów 3 i 6 miesięcy od zawiadomienia o rozprawie, w których nie można przeprowadzić rozprawy i konieczność wyznaczania rozpraw w kolejności wpływu wniosków.
Celem naszego projektu jest zapełnienie próżni, jaka może pojawić się po ewentualnym uchyleniu przepisów obecnej ustawy (uchwalonej w listopadzie i grudniu) i odrzuceniu starej (uchwalonej w październiku). A ponieważ należy się spodziewać, że obecna większość parlamentarna uchwali znów ustawę, która zostałaby zaskarżona, Komitet Obrony Demokracji proponuje projekt możliwy do zaakceptowania przez wszystkie strony sporu. Projekt, z uwzględnieniem koniecznych zmian, przywraca stan prawny ustawy z czerwca 2015 r. i pozwala na sprawne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
Przedstawiciele KOD będą śledzić wprowadzane w Sejmie i Senacie zmiany do projektu. W przypadku poprawek szkodzących inicjatywie, KOD może projekt wycofać po drugim czytaniu w Sejmie.


Kalendarium naszych działań:
Etap I – Założenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – 28 grudnia 2015
Etap II – Zawiadomienie Marszałka Sejmu o powstaniu Komitetu – 12 stycznia 2016
Etap III – Przyjęcie zawiadomienia o utworzeniu Komitetu – maksymalnie do 27 stycznia 2016 (po przyjęcia zawiadomienia przez Marszałka Sejmu – ogłoszenie w prasie  ogólnopolskiej)
Etap IV – Rozpoczęcie zbierania podpisów – wtedy udostępnimy wzory wykazu i instrukcje do zbierania podpisów.
Czas na zbieranie – 3 miesiące od przyjęcia zawiadomienia przez Marszałka Sejmu.
Etap V – Po zebraniu minimum 100.000 podpisów, złożenie ustawy do Sejmu
Etap VI – Pierwsze czytanie w Sejmie najpóźniej 3 miesiące od złożenia zebranych podpisów.


Pobierz projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w formacie PDF.