Europo: broń Sądu Najwyższego! - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
16814
post-template-default,single,single-post,postid-16814,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Europo: broń Sądu Najwyższego!

Do: Komisja Europejska
Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich w Polsce wzywamy Komisję Europejską do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapobieżenia postępującemu demontażowi niezależnego sądownictwa w naszym kraju.
Od przejęcia władzy jesienią 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał systematycznego podporządkowania władzy sądowniczej władzy wykonawczej oraz upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska wielokrotnie krytykowała niekonstytucyjne i naruszające fundamentalne zasady trójpodziału władzy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.
Doceniamy i wspieramy wysiłki jakie czyni Komisja na rzecz obrony i przywrócenia rządów prawa w Polsce. Z żalem stwierdzamy, że nie przyniosły one dotąd spodziewanego skutku: rząd polski konsekwentnie ignorował zalecenia i nie podjął czynności, do których Komisja wezwała na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
Proces niszczenia wolnych sądów w Polsce zostanie wkrótce dopełniony. 3 lipca na mocy niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym blisko 40 proc. sędziów SN może przejść na wymuszoną przedwczesną emeryturę. Zastąpią ich nominaci upolitycznionej już Krajowej Rady Sądownictwa, w pełni kontrolowanej przez rząd. Będzie to ostatni akt przejmowania sądów przez partię rządzącą.
Komisja Europejska może zapobiec temu scenariuszowi, który w innym przypadku będzie miał dalekosiężne negatywne skutki nie tylko dla Polski, lecz także całej Unii Europejskiej. Możliwe i niezbędnie potrzebne są inne środki niż te przewidziane w Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
Apelujemy do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w trybie przewidzianym Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych. Artykuły 37 i 111 ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która jest zasadniczym elementem niezawisłości sędziów, a tym samym są niezgodne z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 47 akapit drugi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
W ostatnim czasie taką drogę prawną zastosowano wobec polskiego rządu skutecznie, powstrzymując niszczenie Puszczy Białowieskiej, jednego ze skarbców europejskiej przyrody. Oczekujemy także, że Komisja będzie dalej popierała skargę do Trybunału Sprawiedliwości z marca 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o sądach powszechnych. Wyrok Trybunału będą musiały uszanować wszystkie strony sporu w Polsce – także opozycja.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest krytycznie ważny dla przyszłości polskiej konstytucji i rządów prawa. Wobec zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego i spodziewanej likwidacji niezawisłego Sądu Najwyższego nie będzie w Polsce instytucji, która będzie mogła stwierdzić nieważność tych ustaw, które zniszczyły polski ustrój. Jedynym źródłem prawa, na które będzie się można powołać w procesie usuwania skutków obecnego bezprawia mogą być właśnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Polscy wyborcy wspierają europejską integrację kraju. Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to także nasze instytucje jako obywateli Unii Europejskiej. Unia oparta na rządach prawa i wolnościach obywatelskich jest naszym wspólnym dobrem. Nie możemy dopuścić do tego, by wartości te zostały zaprzepaszczone.
 

List podpisały następujące organizacje:

1. ADDP (L’Association Défense de la Démocratie en Pologne), Francja
2. Akcja Demokracja
3. Brukselskie środowiska aktywistyczne
4. Bydgoskie Forum Obywatelskie
5. Chrześcijanie dla Demokracji
6. Democracy is OK, cały świat
7. Dziewuchy Berlin, Niemcy
8. Dziewuchy Dziewuchom Bełchatów
9. Dziewuchy Francja
10. Dziewuchy Polonia, cały świat
11. Dziewuchy USA
12. Dziewuchy Węgorzewo
13. FARSA, Feminists Artywists Society in Action, Wielka Brytania
14. Femini Berlin, Niemcy
15. Forum Obywatelskie Sandomierza
16. Front Europejski
17. Fundacja Aktywności Lokalnej
18. Fundacja Autonomia
19. Fundacja CZAS DIALOGU
20. Fundacja im. prof. Bronisława Geremka
21. Fundacja im. Stefana Batorego
22. Fundacja Unia & Polska
23. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
24. Inicjatywa Polska
25. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
26. Instytut Spraw Publicznych
27. Instytut Studiów Strategicznych
28. Iustitia – Stowarzyszenie Sędziów Polskich
29. KOD Dolnośląskie Wrocław
30. KOD International
31. KOD International, Bruksela
32. KOD Los Angeles, USA
33. KOD Niemcy
34. KOD Polonia Austria
35. KOD UK, Wielka Brytania
36. KOD USA Zachód
37. Komitet Obrony Demokracji
38. Komitet Obrony Demokracji – Region dolnośląski
39. Komitet Obrony Demokracji – Region kujawsko- pomorskie
40. Komitet Obrony Demokracji – Region lubelski
41. Komitet Obrony Demokracji – Region lubuski
42. Komitet Obrony Demokracji – Region łódzki
43. Komitet Obrony Demokracji – Region małopolski
44. Komitet Obrony Demokracji – Region mazowiecki
45. Komitet Obrony Demokracji – Region opolski
46. Komitet Obrony Demokracji – Region podlaski
47. Komitet Obrony Demokracji – Region podkarpacki
48. Komitet Obrony Demokracji – Region pomorski
49. Komitet Obrony Demokracji – Region śląski
50. Komitet Obrony Demokracji – Region świętokrzyski
51. Komitet Obrony Demokracji – Region warmińsko-mazurski
52. Komitet Obrony Demokracji – Region wielkopolski
53. Komitet Obrony Demokracji – Region zachodniopomorski
54. Kongres Kobiet Województwa Śląskiego
55. Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
56. Konwersatorium Otryckie
57. Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet
58. Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
59. Mitte 21, Niemcy
60. My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jarzębowskiego
61. Nieformalna grupa Czarny Protest
62. Obronimy Demokrację – Grupa Kolonia, Niemcy
63. Obywatele bez Granic, Kanada
64. Obywatele RP
65. Obywatele Solidarnie w Akcji
66. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
67. Ogólnopolski Strajk Kobiet
68. Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarnków
69. Ogólnopolski Strajk Kobiet – Lublin
70. OSK Gorzów
71. OSK Jelenia Góra
72. OSK Katowice
73. OSK Koszalin
74. OSK Kraków
75. OSK Nowy Sącz
76. OSK Opole
77. OSK Piła
78. OSK Piotrków Trybunalski
79. OSK Poznań
80. OSK Sławno
81. OSK Świnoujście
82. OSK Zawiercie
83. OSK Zielona Góra
84. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
85. Polskie Towarzystwo Genderowe
86. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
87. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
88. Projekt: Polska
89. Protest kobiet
90. Rebelianty Podkarpackie
91. Ster na Demokrację
92. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
93. Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO)
94. Stowarzyszenie Homo Viator
95. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
96. Stowarzyszenie Komitety Obywatelskie
97. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
98. Stowarzyszenie Kongres Kobiet (ogólnopolskie)
99. Stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia
100. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
101. Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność (RóNo)
102. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
103. Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
104. Stowarzyszenie Stop Stereotypom
105. Strajk Kobiet Gryfino
106. Strajk Kobiet Puławy
107. Strajk Kobiet Wałbrzych
108. Strajk Kobiet Wrocław
109. Strajk Kobiet Zgorzelec
110. Radomska Inicjatywa Kobieca
111. Tęczowe Opole
112. Towarzystwo Dziennikarskie
113. Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom
114. Warszawski Strajk Kobiet
115. We Are Europe
116. Wolne Sądy
117. Wolność, Równość, Demokracja – Polacy w Szwajcarii
118. Wspólna ZG
 

Apel poparły również następujące osoby i organizacje:

1. prof. Włodzimierz Borodziej, historyk
2. Władysław Frasyniuk
3. prof. dr hab. Marcin Kula, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
4. dr Małgorzata Kula, emerytowana adiunkt Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
5. prof. dr hab. Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN
6. prof. Paweł Machcewicz, Polska Akademia Nauk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
7. Rafał Marszałek, krytyk filmowy
8. prof. Andrzej Paczkowski, historyk
9. prof. Monika Płatek
10. prof. Krzysztof Pomian, filozof
11. prof. Andrzej Rzepliński
12. prof. Rafał Stobiecki Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
13. prof. dr hab. Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
14. dr hab. Marcin Zaremba, Uniwersytet Warszawski
15. AEDH, Association européenne de défense des droits de l’Homme. LDH, Ligue des droits de l’Homme, Francja
16. Hungarian Europe Society
17. Volt Europa
 
Dalsze szczegóły na: https://europonieodpuszczaj.pl
Podpisz się pod listem >>>
Mapa wydarzeń >>>