” Co to jest społeczeństwo otwarte” wykład prof. Jana Hartmana – Gdańsk 12.11.2022- ASO - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
28442
post-template-default,single,single-post,postid-28442,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

” Co to jest społeczeństwo otwarte” wykład prof. Jana Hartmana – Gdańsk 12.11.2022- ASO

Wykład III semestru Akademii Społeczeństwa Otwartego #Cotojestspołeczeństwootwarte?, transmitowany na żywo z Oliwskiego Ratusza Kultury w Gdańsku, przedstawiony przez #JanaHartman filozofa, bioetyka, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego i publicysty prowadziła członkini pomorskiego #KOD #BeataPawlik.
Wprowadzeniem do interesującego wykładu była filozofia nauki, między innymi filozofa Karla Poppera, ujęta w dziele pod tytułem „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”, w którym wrażał pogląd, że tylko społeczeństwa, w których jednostka uzyskuje wolność osobistą, mogą dać ludziom możliwość osiągnięcia realizacji oraz szczęścia, a urzeczywistnienie otwartości społeczeństwa może prowadzić do skutecznej metody obrony przed totalitaryzmem. Publikacja Poppera zapoczątkowała rozwój wielokulturowych społeczeństw zachodnich i stała się bezpośrednią inspiracją dla polityków decydujących o nowym ładzie świata po II wojnie światowej.
Kolejnym punktem wykładu było omówienie kim jest społeczeństwo otwarte – to społeczeństwo świadome życia jednostek, dające prawo do życia zbiorowości, starające się czynić świat lepszym, szanujące drugiego człowieka. Społeczeństwo otwarte charakteryzuje wiele przymiotników, między innymi: mieszczańskie – ma potęgę intelektualną i posiada zdolności samokrytyczne, inkluzywne, liberalne, konstytucyjne – preferujące równość i praworządność, postępowe, demokratyczne, pluralistyczne, obywatelskie, ambitne, egalitarne, antydyskryminacyjne, otwarte na wielokulturowość. Profesor omówił też trudności i zagrożenia społeczeństwa otwartego do jakich zaliczył spory, trudność w zrozumieniu, że prawda innych też jest prawem, o uleganiu pokusie demokratyzmu, gdyż o demokrację trzeba walczyć, trzeba jej bronić. W omówieniu obrony demokracji profesor powrócił do roku 1989, gdy demokrację dostaliśmy za niską cenę i jej nie szanowaliśmy.
W podsumowaniu wykładu nie zabrakło słów na temat dorobku #KOD, który według profesora pozostanie na arenie politycznej. Według profesora, gdyby nie dotychczasowa działalność Komitetu Obrony Demokracji sytuacja polityczna byłaby gorsza, gdyż opozycja nie miałaby tak wiele motywacji do obalenia rządów PiS.
Po wykładzie profesor odpowiadał na pytania zadane z sali wykładowej oraz pytania słuchaczy transmisji on-line. Dotyczyły one obecnej sytuacji politycznej w kraju, konieczności zwrócenia uwagi na uważność społeczeństwa, o edukację, etykę i o zdefiniowanie wroga. Na ostanie z pytań profesor odpowiedział – wróg jest zdefiniowany przez Konstytucję!