Cała Polska śpiewa Odę do radości - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
18780
post-template-default,single,single-post,postid-18780,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Cała Polska śpiewa Odę do radości

24 marca – w przeddzień rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich – przez cały kontynent przejdą marsze poparcia dla idei zjednoczonej Europy. My na placach naszych miast zaśpiewamy Odę do radości – nieoficjalny hymn Unii Europejskiej.
W ten sposób pragniemy połączyć się ze wszystkimi miastami Polski i Europy. Mamy nadzieję, że nikogo z Was nie zabraknie.
POLSKA DLA EUROPY – BUDUJMY MOSTY, NIE MURY!
POLAND FOR EUROPE – LET’S BUILD BRIDGES NOT WALLS!
Jesteśmy silną Polską i chcemy budować silną Unię Europejską.

24 MARCA 2019 o godzinie 12:00 niech zabrzmi w całej Polsce  „ODA DO RADOŚCI”

25 marca 1957 roku podpisując Traktaty Rzymskie przedstawiciele europejskich państw, położyli fundament pod Europę w jej dzisiejszym kształcie. Zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. To dzięki tym porozumieniom powstała Unia Europejska, która jednoczy wszystkich Europejczyków niezależnie od narodowości, poglądów, czy przekonań.
Unia Europejska wyrosła na wartościach takich poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Wartości te są wspólne wszystkim żyjącym w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Wspólnota europejska jest swoistą unią prawa, która nam wszystkim gwarantuje ochronę przynależnych nam praw i wolności.

Niestety, wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że odsuwamy się od tej wspólnoty. Przemówienia prominentnych polityków obozu rządowego kierują nas do wyjścia z Unii Europejskiej; słowa Prezydenta porównujące Unię Europejską do okresu zaborów uznajemy za nieodpowiedzialne, niepotrzebne i szkodliwe. Widoczna aprobata dla ksenofobii i nacjonalizmu osłabia silną Polskę, a to budzi nasz sprzeciw.

Musimy stanąć razem, by pokazać, że chcemy być członkami Wspólnoty. Musimy pokazać, że słowa wypowiadane przez polityków nie są wypowiadane w naszym imieniu. Dlatego spotykamy się 24 marca … by pokazać, że „Silna Polska to silna Unia, a silna Unia to jeszcze silniejsza Polska.”

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/248404106067468/
Lista miast z miejscami wydarzenia: https://www.facebook.com/groups/ruchKOD/permalink/587155088420624/
 

„Oda do radości” – tekst
O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól,
święta, na twym świętem progu staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.
.
Patrz,Patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry.
Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie tak i ty.
Radość tryska z piersi Ziemi, radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad.
.
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk.
Z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg.
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam.

autor tekstu – Fryderyk Schiller
kompozytor – Ludwig van Beethoven