Akademia Społeczeństwa Otwartego – SEMESTR 2 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
26410
post-template-default,single,single-post,postid-26410,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Akademia Społeczeństwa Otwartego – SEMESTR 2

Kolejny cykl wykładów, spotkań i dyskusji w ramach Akademii Społeczeństwa Otwartego zainaugurujemy w sobotę 5.03.2022. Zapraszamy na transmisję on-line.

Wykład inauguracyjny „Dzięki Ci, Boże, że nie jestem Moskalem! Krótka historia wojny hybrydowej i gorącej” wygłosi prof. Marta Koval z Uniwersytetu Gdańskiego.
Akademia Społeczeństwa Otwartego to inicjatywa edukacyjna pomorskiego regionu Komitetu Obrony Demokracji. U jej podłoża leży przekonanie, że wiele naszych współczesnych problemów bierze się z braku wiedzy i edukacji, w tym zwłaszcza edukacji obywatelskiej. Uczeń polskiej szkoły nie dowiaduje się, jak funkcjonuje nowoczesne społeczeństwo, czym jest wolność słowa i jakie są jej ograniczenia, na czym polega rzetelność dziennikarska, jak się poruszać w gąszczu mediów tradycyjnych i społecznościowych, czym jest trójpodział władzy i dlaczego jest on ważny, jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne i jaki jest jego związek z demokracją, czym są prawa człowieka, czym są prawa mniejszości.
Mówiąc krótko, polski system edukacyjny nie uczy współczesnego świata, a przeprowadzane ostatnio zmiany w polskiej szkole zmierzają do tego, że młodzi ludzie, karmieni archaiczną bogoojczyźnianą propagandą, będą w jeszcze mniejszym stopniu przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom współczesności. Do tego, w polskiej historii ostatnich 200 lat, zdominowanej przez okresy podległości i rządów autorytarnych, nie bardzo było kiedy wprawiać się w trudnej sztuce budowania społeczeństwa otwartego, opartego na rządach prawa, ograniczającego samowolę rządzących, dumnego z tego we własnej przeszłości, z czego dumnym być należy, lecz nie uchylającego się od rozmowy o sprawach trudnych, szanującego ludzi w całej ich różnorodności, niezależnie od ich przynależności narodowej, rasy, zamożności, wyznawanej religii czy orientacji seksualnej. W efekcie pewna część polskiego społeczeństwa ciąży ku państwu autorytarnemu, a inna odczuwa zamęt i niepewność. Temu właśnie ma zaradzić — na własną miarę — Akademia Społeczeństwa Otwartego. Jest to cykl spotkań, wykładów i dyskusji poświęconych kluczowym aspektom funkcjonowania społeczeństwa otwartego. W pierwszej odsłonie, która odbywała się wiosną 2021, przeprowadziliśmy łącznie 19 spotkań poświęconych takim kwestiom jak media, praworządność, przeciwdziałanie wykluczeniu, ekologia czy historia najnowsza.
Wśród naszych wykładowców były takie osoby jak:
Anna Machnikowska, Magdalena Środa, Jerzy Zajadło, Tadeusz Sławek, Adam Michnik i inni.
Obecnie rozpoczynamy drugi semestr spotkań Akademii. Jego osią przewodnią będzie kondycja współczesnego społeczeństwa polskiego. Będziemy zastanawiali się, jak zdefiniować naród, zwłaszcza w dobie globalizacji i masowych migracji, a także, jacy jesteśmy my, Polacy. Bieżąca sytuacja sprawia, że w wielu wykładach pojawią się wątki ukraińskie, temat ten zainauguruje zresztą najbliższy semestr.
Postaramy się omówić, między innymi:
– nasz stosunek do ludzi innych wyznań, narodów, grup etnicznych;
– stereotypy narodowe;
– modele wychowania patriotycznego;
– sposób nauczania historii;
– kanon lektur szkolnych;
– nawyki językowe i ich znaczenie dla rozumienia świata;
– polska praca;
Wśród wykładowców w tej odsłonie znajdą się, między innymi, profesorowie Magdalena Środa, Michał Rusinek, Cezary Olbracht-Prądzyński, Stefan Chwin, Jerzy Zajadło, Agnieszka Jankowiak, a także inne znamienite osoby.
Spotkania będą się odbywały, jak poprzednio, w soboty o godzinie 10. Na razie będziemy się spotykali zdalnie, w przyszłości – jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli – przejdziemy na model hybrydowy. Szczegółowy plan w najbliższych dniach.
Zapraszamy na wykłady: bezpośrednia transmisja na wydarzeniu:

https://fb.me/e/2tkebbmzG