Zwołanie 9. Krajowego Zjazdu Delegatów KOD - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
24524
post-template-default,single,single-post,postid-24524,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Zwołanie 9. Krajowego Zjazdu Delegatów KOD

Na podstawie § 26 ust. 4 Statutu Komitetu Obrony Demokracji, Zarząd Główny zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów w terminie 24-26 września 2021 r. Ze względu na panujący nadal w Polsce stan zagrożenia epidemicznego Zarząd Główny zdecydował o przeprowadzeniu zjazdu w sposób hybrydowy, co oznacza, że udział w zjeździe można wziąć poprzez obecność w miejscu zjazdu lub zdalnie, za pośrednictwem platformy internetowej http://posiedzenia.pl.

Początek zjazdu zaplanowany jest na 24 września 2021 r. na godz. 16:00. W przypadku braku kworum w tym terminie, drugi termin zjazdu wyznaczono na godz. 17:00 tego samego dnia. Zgodnie z § 26 ust. 6 Statutu, otwarcie zjazdu w drugim terminie nie wymaga kworum.


Porządek obrad

Na podstawie § 31 ust. 1 Statutu Zarząd Główny proponuje następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie kworum przez przedstawiciela Zarządu Głównego
2. Przyjęcie regulaminu obrad
3. Wybór prezydium Zjazdu
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór komisji Zjazdu
6. Sprawozdanie Rady Regionów.
7. Złożenie sprawozdania i wniosków z kontroli Przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej:
a.a) szczegółowe omówienie sprawozdania finansowego za 2019 rok;
a.b) podjęcie uchwały ws. zaksięgowania niezgodności pomiędzy BO 2020r a BZ 2019;
a.c) przedstawienie sprawozdania GKR za okres od X 2020r – IX 2021r;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania GKR.
9. Wybory uzupełniające do Głównej Komisji Rewizyjnej.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy ZG KOD w okresie 10.2020-09.2021.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie planu pracy ZG KOD na rok 2022.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia KOD na rok 2022.
14. Wystąpienie programowe przewodniczącego ZG KOD
15. Dyskusja na temat zmian w statucie Stowarzyszenia
16. Przyjęcie uchwał
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad

Ponieważ Zjazd jest zwoływany jako zwyczajny, porządek obrad może być zmodyfikowany przez Zjazd na wniosek każdego delegata.

W załączeniu:
1. Uchwała ZG 2021_09_09_01_zwolanie_zjazdu
2. Zalacznik_1_Porzadek_obrad
3. Zalacznik_2_Regulamin_obrad
4. Zalacznik_3_Instrukcja_obslugi_systemu
5. Sprawozdanie z działalności ZG KOD w okresie 10.2020-09.2021
6. Plan pracy ZG KOD na rok 2022
7. Budżet KOD na rok 2022
8. Budżet KOD na rok 2022_Granty (informacyjnie)


Przebieg obrad

Wszystkie głosowania będą przeprowadzone elektronicznie na platformie posiedzenia.pl, bez względu na to, czy delegat weźmie udział w Zjeździe na miejscu, czy zdalnie. W związku z tym nie zostanie wyłoniona komisja skrutacyjna. Lista obecności delegatów i kworum ustalana będzie na podstawie liczby osób zalogowanych do systemu, a nie liczby osób obecnych w sali zjazdu. Informacje techniczne podano w załączniku do niniejszej korespondencji (Zalacznik_3_Instrukcja_obslugi_systemu)

Transmisja będzie prowadzona przez platformę Facebook na grupie Delegaci, o ile Delegaci podczas zjazdu nie zdecydują inaczej.

Udział w dyskusji osób spoza sali będzie zapewniony przez Microsoft Teams: https://tinyurl.com/kzd-09-2021

> Udział w sali obrad

Jeśli będą Państwo uczestniczyli w sali obrad:

  • Prosimy wyposażyć się w laptop, tablet lub smartfon i zalogowanie się na platformę posiedzenia.pl.
  • Zgłoszenia do głosu będą przyjmowane poprzez platformę posiedzenia.pl.
  • Dyskusja będzie prowadzona bezpośrednio poprzez korzystanie z mikrofonu w sali

> Udział zdalny

Jeśli planują Państwo uczestnictwo zdalne:

  • Prosimy korzystać z laptopa lub komputera stacjonarnego lub z dwóch mniejszych urządzeń. Jeden smartfon lub tablet nie wystarczy do sprawnego uczestnictwa zdalnie w zjeździe.
  • Zgłoszenia do głosu będą przyjmowane poprzez platformę posiedzenia.pl.
  • Dyskusja będzie prowadzona przez Microsoft Teams. Prosimy o zalogowanie się do Microsoft Teams poprzez konto mailowe w domenie ruchkod.pl.
  • Prosimy o zaopatrzenie się w słuchawki lub zestaw słuchawkowy, w celu zminimalizowania zjawiska echo.

Wsparcie techniczne

W przypadku zgubienia hasła do platformy należy odzyskać je samodzielnie poprzez guzik “zapomniałem hasła” na https://posiedzenia.pl/admin/

Osoby nieposiadające konta na platformie posiedzenia.pl lub konta mailowego w domenie ruchkod.pl proszone są o kontakt telefoniczny z Maciejem Dudkiem: tel. 604 060 297. Prośby o reset hasła do maila proszę wysyłać na adres: [email protected].

Szkolenia techniczne z obsługi / logowania do systemu odbędą się:
10.09 g.17:00 na Microsoft Teams: https://tinyurl.com/kzd-09-2021
17.09 g.17:00 na Microsoft Teams: https://tinyurl.com/kzd-09-2021

Uchwały programowe i statutowe
Projekty uchwał prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected]. Przesłane elektronicznie projekty uchwał będą dostępne na stronie https://ruchkod.pl/KZD2021.