Informacja o zwołaniu regionalnego zebrania członków - KOD Zachodniopomorskie - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
33130
post-template-default,single,single-post,postid-33130,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Informacja o zwołaniu regionalnego zebrania członków – KOD Zachodniopomorskie

Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2024 roku o godzinie 11.00 w biurze KOD, ul. Jagiełły 7 w Szczecinie, odbędzie się Regionalne Walne Zebranie Członków KOD Zachodniopomorskie.

Drugi termin zebrania w przypadku braku kworum w pierwszym terminie wyznacza się na 27 kwietnia 2024 o godz. 11:15.
Rejestracja członków rozpoczyna się o godzinie 10:30.


Dokumenty:

  1. Uchwała Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego
  2. Projekt Regulaminu obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOD Regionu Zachodniopomorskiego
  3. Formularz zgłoszenia kandydata/kandydatki do władz regionu

Proponowany porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Regionu Zachodniopomorskiego w dniu 27.04.2024

 

1. Ustalenie kworum (50% członków) przez przedstawicieli Zarządu Głównego umożliwiającego otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (zwanego dalej Zebraniem) w pierwszym terminie, bądź stwierdzenie konieczności otwarcia go w drugim terminie.

2. Otwarcie Zebrania przez przedstawicieli Zarządu Regionu.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie jawne.

4. Wybór prezydium Zebrania – głosowanie jawne.

5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zebrania. (głosowanie jawne)

6. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania (głosowanie jawne)

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. (głosowanie jawne)

8. Przedstawienie, dyskusja i przyjęcie sprawozdania Zarządu Regionu.

9. Głosowanie ws udzielenia absolutorium dla Zarządu Regionu.

10. Wybór członków władz i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów

11. Wybory Przewodniczącego Zarządu Regionu. a. Przyjmowanie kandydatur. b. Zamknięcie listy kandydatów. c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów. d. Wybory Przewodniczącego Zarządu Regionu.

12. Ustalenie liczby członków Zarządu Regionu.

13. Wybory Zarządu Regionu. a. Przyjmowanie kandydatur. b. Zamknięcie listy kandydatów. c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów. d. Wybory Zarządu Regionu.

14. Wybory Regionalnego Sądu Koleżeńskiego. a. Przyjmowanie kandydatur. b. Zamknięcie listy kandydatów. c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów. d. Wybory Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.

15. Wybory Regionalnej Komisji Rewizyjnej. a. Przyjmowanie kandydatur. b. Zamknięcie listy kandydatów. c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów. d. Wybory Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

16. Wybory delegatów na zjazd krajowy. a. Przyjmowanie kandydatur. b. Zamknięcie listy kandydatów. c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów. d. Wybory delegatów na zjazd krajowy.

17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków. Poddanie zgłoszonych wniosków pod dyskusję i głosowanie.

18. Wolne wnioski

19. Zamknięcie zebrania.