Informacja o zwołaniu Regionalnego Zebrania Członków - KOD Opolskie - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
27735
page-template-default,page,page-id-27735,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Zarząd regionalny opolskiego stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zawiadamia, że w dniu 14 września 2022 roku o godzinie 17.45 (II termin o godzinie 18.00) w Opolu, w budynku Opolskiego Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ulicy Damrota 1, sala nr 106, odbędzie się Regionalne Walne Zebranie Członków KOD Opolskie, w czasie którego przeprowadzone będą wybory do władz regionu.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur, a także do aktywnego angażowania się w bieżącą działalność stowarzyszenia. Najbliższy rok będzie kluczowy dla przyszłości demokracji w Polsce, dlatego mamy nadzieję, że nadchodzące Regionalne Walne Zebranie Członków będzie okazją do porozmawiania o planach na przyszłość i możliwościach włączenia się większej grupy aktywistek i aktywistów w naszą codzienną pracę na rzecz demokracji, praworządności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Uwaga! Przy okazji informujemy, że ZG Komitetu Obrony Demokracji drukuje nowe legitymacje KOD (w nowej szacie graficznej, z nowym logo). Bardzo prosimy nasze Członkinie i Członków o zgłoszenie chęci posiadania nowej legitymacji. Dotyczy to zarówno osób, które z jakichś przyczyn legitymacji KOD w ogóle nie otrzymały, jak i osób, które chciałyby „starą” legitymację wymienić na nową. Prosimy o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie na adres mailowy [email protected] lub na nr tel. 729055222.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zebraniu i liczymy na Państwa obecność i wsparcie!

Z pozdrowieniami,
Zarząd Regionalny KOD Opolskie:

Małgorzata Besz – Janicka – przewodnicząca
Barbara Skórzewska – sekretarz
Krzysztof Przejczowski – skarbnik


Dokumenty:

  1. Uchwała Zarządu Regionu Opolskiego nr 3/08/2022 wraz z proponowanym Porządkiem obrad
  2. Projekt Regulaminu obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z formularzem zgłoszenia kandydata do władz regionu

Proponowany porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie kworum przez przedstawiciela zarządu komisarycznego regionu.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór prezydium Regionalnego Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie regulaminu obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
6. Wybór komisji Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
7. Sprawozdania organów statutowych stowarzyszenia z poprzedniej kadencji.
8. Pytania i dyskusja.
9. Głosowanie w sprawie absolutorium dla władz regionu z wykonywanych przez nie obowiązków.
10. Przyjmowanie kandydatur do władz regionalnych.
11. Wybory władz regionalnych.
12. Dyskusja o przyszłości stowarzyszenia, wolne wnioski.
13. Przyjęcie uchwał.
14. Zamknięcie obrad.