Informacja o zwołaniu Regionalnego Zebrania Członków - KOD Kujawsko-Pomorskie - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
26863
page-template-default,page,page-id-26863,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji”, na podstawie uchwały Zarządu Regionu Nr ZR/2022/05/10/1 w sprawie zwołania Regionalnego Walnego Zebrania Członków w Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Oddziale Stowarzyszenia, w związku z § 56 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”
zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. o godz. 10:00 w budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu, ul. Wysoka 16, wejście od ul. Dominikańskiej.

Rejestracja członków i wydawanie mandatów rozpocznie się o godz. 9:30

W przypadku, gdyby Regionalne Walne Zebranie Członków nie mogło się rozpocząć i odbyć z powodu braku wymaganego kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 11:00 w miejscu wskazanym powyżej (§ 45 ust. 6 Statutu).


Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia kandydata, który znajduje się poniżej.

Ważne! Kandydat musi wyrazić zgodę poprzez podpis na formularzu.

Formularz zgłoszenia można przekazać:

 1. W dniu zebrania.

 2. Skan formularza przesłać na adres [email protected] do dnia 27 maja 2022 r.


Dokumenty:

 1. Uchwała Zarządu Regionu Nr ZR/2022/05/10/1 wraz z proponowanym Porządkiem Obrad.
 2. Proponowany projekt Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”
 3. Formularz zgłoszenia kandydata w wyborach.

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
 2.  Informacja o liczbie członków biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie wymaganego kworum, stwierdzenie ważności Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3.  Powołanie komisji skrutacyjnej.
 4.  Wybór Prezydium Regionalnego Walnego Zebrania Członków: Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 5.  Zatwierdzenie projektu Porządku obrad.
 6.  Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
 7. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 8.  Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Regionu.
 9.  Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
 10. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
 11.  Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Regionu.
 12.  Wybór członków władz i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 13. Wybór przewodniczącego Zarządu Regionu:
  1) przyjmowanie kandydatur,
  2) zamkniecie listy kandydatów,
  3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,
  4) głosowanie,
  5) odczytanie wyników głosowania,
  6) wystąpienie Przewodniczącego/ Przewodniczącej Zarządu Regionu.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie liczby członków Zarządu Regionu.
 15. Wybór członków Zarządu Regionu:
  1) przyjmowanie kandydatur,
  2) zamkniecie listy kandydatów,
  3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,
  4) głosowanie,
  5) odczytanie wyników głosowania
 16.  Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
  1) przyjmowanie kandydatur,
  2) zamkniecie listy kandydatów,
  3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,
  4) głosowanie,
  5) odczytanie wyników głosowania.
 17.  Wybór Regionalnej Komisji Rewizyjnej:
  1) przyjmowanie kandydatur,
  2) zamkniecie listy kandydatów,
  3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,
  4) głosowanie,
  5) odczytanie wyników głosowania
 18.  Wybór Regionalnego Sądu Koleżeńskiego:
  1) przyjmowanie kandydatur,
  2) zamkniecie listy kandydatów,
  3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,
  4) głosowanie,
  5) odczytanie wyników głosowania.
 19. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków. Poddanie zgłoszonych wniosków pod dyskusję i głosowanie.
 20.  Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie zebrania.