W Rzeszowie zaśpiewali 'Odę do Radości' - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
16180
post-template-default,single,single-post,postid-16180,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

W Rzeszowie zaśpiewali 'Odę do Radości’

25 marca 2018 roku, w 61 rocznicę Traktatów Rzymskich, mieszkańcy Rzeszowa spotkali się na Rynku przy pomniku Tadeusza Kościuszki i zaśpiewali 'Odę do Radości’.

25 marca 1957 roku podpisując Traktaty Rzymskie przedstawiciele europejskich państw, położyli fundament pod Europę w jej dzisiejszym kształcie. Zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. To dzięki tym porozumieniom powstała Unia Europejska, która jednoczy wszystkich Europejczyków niezależnie od narodowości, poglądów, czy przekonań. Unia Europejska wyrosła na wartościach takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne wszystkim żyjącym w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Wspólnota europejska jest swoistą unią prawa, która nam wszystkim gwarantuje ochronę przynależnych nam praw i wolności.

Niestety wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że odsuwamy się od tej wspólnoty. Przemówienia prominentnych polityków obozu rządowego kierują nas do wyjścia z Unii Europejskiej, słowa Prezydenta nawiązujące porównujące Unię Europejską do okresu zaborów uznajemy za nieodpowiedzialne, niepotrzebne i szkodliwe. Widoczna aprobata dla ksenofobii i nacjonalizmu osłabia silną Polskę a to budzi nasz sprzeciw.

Stając pod pomnikiem Kościuszki na rzeszowskim rynku pokazaliśmy, że słowa wypowiadane przez polityków nie są wypowiadane w naszym imieniu. Jesteśmy zdania, że „Silna Polska to silna Unia, a silna Unia to jeszcze silniejsza Polska.”

Źródło: KOD Podkarpackie