UCHWAŁA NR VI/5/2020 ZKZD KOD 24.05.2020 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
21551
post-template-default,single,single-post,postid-21551,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

UCHWAŁA NR VI/5/2020 ZKZD KOD 24.05.2020

Uchwała nr VI/ 5/2020
Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 24 maja 2020 r.

w sprawie naruszania wolności zgromadzeń

 

Działając na podstawie § 27 pkt 10 w zw. z § 28 ust. 2 statutu stowarzyszenia, Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” postanawia, co następuje:

 

Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec:

  1. wykorzystywania pandemii koronawirusa SARS-COV-2 do pozbawiania obywateli prawa do zgromadzeń,
  2. używania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako dodatkowego narzędzia represji wobec obywateli niestosujących się do nielegalnego zakazu zgromadzeń,
  3. nagminnego przekraczania przez Policję uprawnień wobec demonstrujących obywateli, obejmujących w ostatnim czasie używanie przymusu wobec pokojowo protestujących osób, naruszania przez Policję immunitetu parlamentarnego oraz zatrzymania kandydata w wyborach prezydenckich pod fikcyjnym zarzutem.

Działania takie w demokratycznym kraju, w państwie  Unii Europejskiej, są niedopuszczalne w żadnych okolicznościach i zasługują na najsurowsze potępienie, które niniejszym wyrażamy.

Pod pozorem walki z epidemią rząd ogranicza konstytucyjnie gwarantowaną wolność zgromadzeń.W sposób typowy dla reżimów totalitarnych nakładane są też drakońskie kary w trybie administracyjnym.

Komitet Obrony Demokracji wyraża stanowczy sprzeciw wobec tych praktyk i żąda natychmiastowego zniesienia nieuzasadnionych ograniczeń wolności zgromadzeń.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags: