Uchwała KZD KOD w sprawie utworzenia Centrów Europejskich 23.06.2024 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
33613
post-template-default,single,single-post,postid-33613,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Uchwała KZD KOD w sprawie utworzenia Centrów Europejskich 23.06.2024

UCHWAŁA XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 23.06.2024 r. w sprawie utworzenia Centrów Europejskich

Na podstawie § 27 ust.15 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, ustala się, co następuje:

§ 1

Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji wnosi do posłów na Sejm RP o wprowadzenie regulacji prawnych, która pozwolą powołać 16 Centrów Europejskich, jedno CE w województwie. Zadaniem tych Centrów będzie:

– promowanie wartości europejskich;

– organizowanie wydarzeń związanych z historią i działalnością UE;

– wspieranie szkół i uniwersytetów w pozyskaniu wiedzy na temat działalności i historii UE;

– współpraca z organizacjami pozarządowymi, które w swoich celach wskazują art. 4 pkt. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. realizują działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– współpraca z samorządem i przedstawicielami władz wojewódzkich oraz jednostkami kultury w zakresie działania CE;

Uzasadnienie

Od 20 lat Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Od czasu wstąpienia Polski do struktur UE, władze centralne tj. Urzędy Wojewódzkie oraz samorządowe tj. urzędy marszałkowskie, oraz samorządy gminne, nie mają w swoich zadaniach obowiązku promowania wartości europejskich.

Brak zaangażowania władz państwowych oraz samorządowych przez ostatnie 20 lat, w tym przeznaczania środków finansowego na ten cel, powoduje, że cały ciężar informacji na temat historii oraz działalności UE i korzyści dla Polski wypływających z członkostwa w UE, realizują organizacje pozarządowe, głównie korzystając ze środków pozakrajowych.

Wprowadzenie zmian w regulacjach prawnych pozwoli między innymi docenić pracę, jaką wykonało między innymi Komitet Obrony Demokracji, Fundacja im. B. Jastrzębowskiego Fundatora Olgierda Łukaszewicza oraz pozwoli w sposób właściwy pokierować zadaniem, jakim jest dbałość o promowanie wartości europejskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.