Uchwała KZD KOD w sprawie demokratycznych i wiarygodnych kandydatów i list wyborczych 25.06.2023 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
30786
post-template-default,single,single-post,postid-30786,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Uchwała KZD KOD w sprawie demokratycznych i wiarygodnych kandydatów i list wyborczych 25.06.2023

UCHWAŁA NR XI / 9 / 2023 XI Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 25 czerwca 2023 w sprawie demokratycznych i wiarygodnych kandydatów i list wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.

 

Na podstawie § 27 pkt 15 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji ustala się, co następuje.

 

§ 1. Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, w oparciu o cele statutowe wyszczególnione w § 6 Statutu, w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych deklaruje, że Stowarzyszenie, poprzez swoje struktury:

  • będzie wspierało listy oraz kandydatów deklarujących i wykonujących działania zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
  • -nie będzie wspierało kandydatów oraz list, na których znajdą się kandydaci, którzy swoim słowem lub działaniem sprzeniewierzyli się konstytucyjnym zasadom budującym podstawy demokratycznego państwa prawa, a w szczególności: zasadzie trójpodziału władzy, zasadzie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, prawom obywatelskim zagwarantowanym w ustawie zasadniczej i umowach międzynarodowych, zasadzie demokratycznego państwa prawnego oraz zasadom pomocniczości i samorządności, będącymi podstawą społeczeństwa obywatelskiego.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia